แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - damonshoppu

หน้า: 1 [2] 3 4
31


ไพ่นาคราช

ที่มาของราศี ไพ่นาคราช ถึงใช้ราศีแบบ ระบบสายนะ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนว่ามีกี่ระบบ ที่จริงแล้วในโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือแบบ ระบบสายนะและนิรายนะ

มาเข้าใจกันก่อนว่า ความแตกต่างและทางแยกของระบบสายนะและนิรายนะ ระบบโหราศาสตร์ที่ประเทศไทยเรียกว่าสากลนั้นเป็นระบบเดียวกับสายนะ อ้างอิงจากการเปลี่ยนฤดูกาลของโลก ส่วนนิรายนะนั้นเป็นระบบที่อ้างอิงจากดาวฤกษ์ (Fixed Star) โหราศาสตร์สายนี้แพร่หลายมาจากประเทศอินเดีย

รากฐานของสองระบบมาจากที่เดียวกันเมื่อหลายพันปีมาแล้วอาจจะเป็นสมัยกรีก โหราศาสตร์ทั่วโลกพัฒนาการมาจากแหล่งเดียวกัน ยกเว้นโหราศาสตร์จีน นอกนั้นเป็นศาสตร์ที่ผ่านไปตามอารยธรรม และผ่านการบันทึกเป็นคัมภีร์ซึ่งนักโหราจารย์คนสำคัญที่บันทึกทั้งด้านดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์จนกระทั่งเป็นคัมภีร์พื้นฐานมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าคัมภีร์ Tretablibos และอัญมาเจค ของปโตเลมี ผู้คนในยุคกรีกโบราณสร้างความเข้าใจทั้ง 2 ระบบ ระบบสายนะ และนิรายนะ

โหราศาสตร์-ดาราจักร ในยุคแรก ๆ นั้น คำนวณจากจุดเริ่มต้นวสันตฤดู ที่ราศีเมษ คือ จุดที่แนวสุริยวิถีตัดกับเส้นศูนย์สูตร ในเดือนเมษายน ที่ต้นราศีเมษ ต่อมามีการค้นพบว่าการแกว่งตัวของแกนโลกขณะที่เคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์ส่งผลให้แนวสุริยวิถีไม่คงที่ จึงเกิดความแตกแยกทางแนวความคิดเป็น 2 ทาง คือ แนวคิดจักรราศีคงที่นิรายนะ และแนวคิดจักรราศีไม่คงที่สายนะ แนวคิดของนิรายนะนั้นจะนำ ค่าเบี่ยงเบนที่เรียกว่า อายนางศ มาหักลบกับตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่คำนวณได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่อยู่ในแนวจักรราศีเดิม ในขณะที่แนวคิดของสายนะนั้น กำหนดให้จุดเริ่มต้นของวสันตฤดู เป็นจุดเริ่มต้นของราศีเมษ ซึ่งไม่สนใจว่ากลุ่มดาวประจำราศีเมษจะอยู่ในตำแหน่งใด จึงเป็นที่มาของชื่อ Tropical Horoscope หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล

ไพ่นาคราช จึงใช้เป็นแบบ ระบบ สายนะ(หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล) เพราะไพ่นาคราช ตามตำนานของไพ่ได้เกี่ยวของกับพุทธประวัติ และเรื่องราวของนาคราชส่วนใหญ่จะมาตามด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่า ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงทน และในจักรวาลล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ดังนั้นอ.บัว จึงยึดแนวคิดของระบบ สายนะ ตามเจตนารมณ์ ของครูบาอาจารย์ และ การสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-1018996,091-9929978
เว็บไซต์: www.reuannaga.com
Email: reuannaga@gmail.com
Line: buakhlee
Facebook: facebook.com/painakaraj
ที่อยู่: 50/29 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

32


ไพ่นาคราช

ที่มาของราศี ไพ่นาคราช ถึงใช้ราศีแบบ ระบบสายนะ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนว่ามีกี่ระบบ ที่จริงแล้วในโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือแบบ ระบบสายนะและนิรายนะ

มาเข้าใจกันก่อนว่า ความแตกต่างและทางแยกของระบบสายนะและนิรายนะ ระบบโหราศาสตร์ที่ประเทศไทยเรียกว่าสากลนั้นเป็นระบบเดียวกับสายนะ อ้างอิงจากการเปลี่ยนฤดูกาลของโลก ส่วนนิรายนะนั้นเป็นระบบที่อ้างอิงจากดาวฤกษ์ (Fixed Star) โหราศาสตร์สายนี้แพร่หลายมาจากประเทศอินเดีย

รากฐานของสองระบบมาจากที่เดียวกันเมื่อหลายพันปีมาแล้วอาจจะเป็นสมัยกรีก โหราศาสตร์ทั่วโลกพัฒนาการมาจากแหล่งเดียวกัน ยกเว้นโหราศาสตร์จีน นอกนั้นเป็นศาสตร์ที่ผ่านไปตามอารยธรรม และผ่านการบันทึกเป็นคัมภีร์ซึ่งนักโหราจารย์คนสำคัญที่บันทึกทั้งด้านดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์จนกระทั่งเป็นคัมภีร์พื้นฐานมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าคัมภีร์ Tretablibos และอัญมาเจค ของปโตเลมี ผู้คนในยุคกรีกโบราณสร้างความเข้าใจทั้ง 2 ระบบ ระบบสายนะ และนิรายนะ

โหราศาสตร์-ดาราจักร ในยุคแรก ๆ นั้น คำนวณจากจุดเริ่มต้นวสันตฤดู ที่ราศีเมษ คือ จุดที่แนวสุริยวิถีตัดกับเส้นศูนย์สูตร ในเดือนเมษายน ที่ต้นราศีเมษ ต่อมามีการค้นพบว่าการแกว่งตัวของแกนโลกขณะที่เคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์ส่งผลให้แนวสุริยวิถีไม่คงที่ จึงเกิดความแตกแยกทางแนวความคิดเป็น 2 ทาง คือ แนวคิดจักรราศีคงที่นิรายนะ และแนวคิดจักรราศีไม่คงที่สายนะ แนวคิดของนิรายนะนั้นจะนำ ค่าเบี่ยงเบนที่เรียกว่า อายนางศ มาหักลบกับตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่คำนวณได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่อยู่ในแนวจักรราศีเดิม ในขณะที่แนวคิดของสายนะนั้น กำหนดให้จุดเริ่มต้นของวสันตฤดู เป็นจุดเริ่มต้นของราศีเมษ ซึ่งไม่สนใจว่ากลุ่มดาวประจำราศีเมษจะอยู่ในตำแหน่งใด จึงเป็นที่มาของชื่อ Tropical Horoscope หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล

ไพ่นาคราช จึงใช้เป็นแบบ ระบบ สายนะ(หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล) เพราะไพ่นาคราช ตามตำนานของไพ่ได้เกี่ยวของกับพุทธประวัติ และเรื่องราวของนาคราชส่วนใหญ่จะมาตามด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่า ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงทน และในจักรวาลล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ดังนั้นอ.บัว จึงยึดแนวคิดของระบบ สายนะ ตามเจตนารมณ์ ของครูบาอาจารย์ และ การสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-1018996,091-9929978
เว็บไซต์: www.reuannaga.com
Email: reuannaga@gmail.com
Line: buakhlee
Facebook: facebook.com/painakaraj
ที่อยู่: 50/29 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

33
สวัสดีค่ะ แม่ทีมใหญ่ THEiCON "แพ็ทซี่" ภาสยา ปิติฤทธิ์เรียนขายของออนไลน์ อบรมขายของออนไลน์

เคยมั๊ย!! ลงทุนทำอะไรก็ไม่สำเร็จซักที ชักหน้าไม่ถึงหลัง แถมยังเป็นหนี้อีกต่างหาก ลงทุนเยอะ เทเงินจมสต็อค

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้  เรามีทางออกดี ๆ เพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ก้าวกระโดด

หมดยุคการสต็อคของแบบเดิม ๆ

• ไม่อยากสต๊อคของ
• ไม่อยากเเพ็คของส่ง
• ไม่อยากส่งสินค้าเอง

มีทริปท่องเที่ยวแจกฟรีทุกเดือน‼️

ถ้าเป็นแม่ทีม แล้วยังไม่ปัง ‼️ ให้แพ็ทช่วยนะคะ แพ็ทรับปั้นแม่ทีมติดตัว พิชิตความสำเร็จ กับโปรเจ็คใหม่สำหรับแม่ค้าออนไลน์ยุค 5G สะสมเรทต้นทุนทั้งเดือน Fulfillment Dropship แบรนด์แรกในประเทศไทย ระบบที่ตอบโจทย์แม่ค้าออนไลน์ยุคเก่า ๆ แบกสต็อคหนัก ๆ

ไม่ต้องเสี่ยงจมทุนอีกแล้ว ที่นี่ THEiCON ลงทุนต่ำแต่ทำ กำไรสูงมาก‼ ทำรายรับได้จริง สานต่ออาชีพยั่งยืน‼ ไม่ต้องหวังพึ่งโชคชะตา เพราะวันนี้คุณสร้างโชคให้ตัวคุณเองได้

เปิดรับแม่ทีมต้นสายติดตัว สอนยิง Ads พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

แพ็ทเปิดสอนตัวแทนทุกคนจากประสบการณ์จริง ของแม่ค้าออนไลน์มากกว่า 5 ปี เปิดใจ และลงทะเบียนสมัครตัวแทนด่วน‼ รับจำนวนจำกัด‼

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 061-949-6597
เว็บไซต์: เรียนขายของออนไลน์
Line: patzypikzy_07
Facebook: Pasaya Pitirit

34
สวัสดีค่ะ แม่ทีมใหญ่ THEiCON "แพ็ทซี่" ภาสยา ปิติฤทธิ์เรียนขายของออนไลน์ อบรมขายของออนไลน์

เคยมั๊ย!! ลงทุนทำอะไรก็ไม่สำเร็จซักที ชักหน้าไม่ถึงหลัง แถมยังเป็นหนี้อีกต่างหาก ลงทุนเยอะ เทเงินจมสต็อค

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้  เรามีทางออกดี ๆ เพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ก้าวกระโดด

หมดยุคการสต็อคของแบบเดิม ๆ

• ไม่อยากสต๊อคของ
• ไม่อยากเเพ็คของส่ง
• ไม่อยากส่งสินค้าเอง

มีทริปท่องเที่ยวแจกฟรีทุกเดือน‼️

ถ้าเป็นแม่ทีม แล้วยังไม่ปัง ‼️ ให้แพ็ทช่วยนะคะ แพ็ทรับปั้นแม่ทีมติดตัว พิชิตความสำเร็จ กับโปรเจ็คใหม่สำหรับแม่ค้าออนไลน์ยุค 5G สะสมเรทต้นทุนทั้งเดือน Fulfillment Dropship แบรนด์แรกในประเทศไทย ระบบที่ตอบโจทย์แม่ค้าออนไลน์ยุคเก่า ๆ แบกสต็อคหนัก ๆ

ไม่ต้องเสี่ยงจมทุนอีกแล้ว ที่นี่ THEiCON ลงทุนต่ำแต่ทำ กำไรสูงมาก‼ ทำรายรับได้จริง สานต่ออาชีพยั่งยืน‼ ไม่ต้องหวังพึ่งโชคชะตา เพราะวันนี้คุณสร้างโชคให้ตัวคุณเองได้

เปิดรับแม่ทีมต้นสายติดตัว สอนยิง Ads พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

แพ็ทเปิดสอนตัวแทนทุกคนจากประสบการณ์จริง ของแม่ค้าออนไลน์มากกว่า 5 ปี เปิดใจ และลงทะเบียนสมัครตัวแทนด่วน‼ รับจำนวนจำกัด‼

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 061-949-6597
เว็บไซต์: เรียนขายของออนไลน์
Line: patzypikzy_07
Facebook: Pasaya Pitirit

35


ไพ่นาคราช

ที่มาของราศี ไพ่นาคราช ถึงใช้ราศีแบบ ระบบสายนะ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนว่ามีกี่ระบบ ที่จริงแล้วในโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือแบบ ระบบสายนะและนิรายนะ

มาเข้าใจกันก่อนว่า ความแตกต่างและทางแยกของระบบสายนะและนิรายนะ ระบบโหราศาสตร์ที่ประเทศไทยเรียกว่าสากลนั้นเป็นระบบเดียวกับสายนะ อ้างอิงจากการเปลี่ยนฤดูกาลของโลก ส่วนนิรายนะนั้นเป็นระบบที่อ้างอิงจากดาวฤกษ์ (Fixed Star) โหราศาสตร์สายนี้แพร่หลายมาจากประเทศอินเดีย

รากฐานของสองระบบมาจากที่เดียวกันเมื่อหลายพันปีมาแล้วอาจจะเป็นสมัยกรีก โหราศาสตร์ทั่วโลกพัฒนาการมาจากแหล่งเดียวกัน ยกเว้นโหราศาสตร์จีน นอกนั้นเป็นศาสตร์ที่ผ่านไปตามอารยธรรม และผ่านการบันทึกเป็นคัมภีร์ซึ่งนักโหราจารย์คนสำคัญที่บันทึกทั้งด้านดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์จนกระทั่งเป็นคัมภีร์พื้นฐานมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าคัมภีร์ Tretablibos และอัญมาเจค ของปโตเลมี ผู้คนในยุคกรีกโบราณสร้างความเข้าใจทั้ง 2 ระบบ ระบบสายนะ และนิรายนะ

โหราศาสตร์-ดาราจักร ในยุคแรก ๆ นั้น คำนวณจากจุดเริ่มต้นวสันตฤดู ที่ราศีเมษ คือ จุดที่แนวสุริยวิถีตัดกับเส้นศูนย์สูตร ในเดือนเมษายน ที่ต้นราศีเมษ ต่อมามีการค้นพบว่าการแกว่งตัวของแกนโลกขณะที่เคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์ส่งผลให้แนวสุริยวิถีไม่คงที่ จึงเกิดความแตกแยกทางแนวความคิดเป็น 2 ทาง คือ แนวคิดจักรราศีคงที่นิรายนะ และแนวคิดจักรราศีไม่คงที่สายนะ แนวคิดของนิรายนะนั้นจะนำ ค่าเบี่ยงเบนที่เรียกว่า อายนางศ มาหักลบกับตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่คำนวณได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่อยู่ในแนวจักรราศีเดิม ในขณะที่แนวคิดของสายนะนั้น กำหนดให้จุดเริ่มต้นของวสันตฤดู เป็นจุดเริ่มต้นของราศีเมษ ซึ่งไม่สนใจว่ากลุ่มดาวประจำราศีเมษจะอยู่ในตำแหน่งใด จึงเป็นที่มาของชื่อ Tropical Horoscope หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล

ไพ่นาคราช จึงใช้เป็นแบบ ระบบ สายนะ(หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล) เพราะไพ่นาคราช ตามตำนานของไพ่ได้เกี่ยวของกับพุทธประวัติ และเรื่องราวของนาคราชส่วนใหญ่จะมาตามด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่า ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงทน และในจักรวาลล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ดังนั้นอ.บัว จึงยึดแนวคิดของระบบ สายนะ ตามเจตนารมณ์ ของครูบาอาจารย์ และ การสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-1018996,091-9929978
เว็บไซต์: www.reuannaga.com
Email: reuannaga@gmail.com
Line: buakhlee
Facebook: facebook.com/painakaraj
ที่อยู่: 50/29 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

36
สวัสดีค่ะ แม่ทีมใหญ่ THEiCON "แพ็ทซี่" ภาสยา ปิติฤทธิ์เรียนขายของออนไลน์ อบรมขายของออนไลน์

เคยมั๊ย!! ลงทุนทำอะไรก็ไม่สำเร็จซักที ชักหน้าไม่ถึงหลัง แถมยังเป็นหนี้อีกต่างหาก ลงทุนเยอะ เทเงินจมสต็อค

หากคุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้  เรามีทางออกดี ๆ เพื่อเปลี่ยนชีวิตคุณให้ก้าวกระโดด

หมดยุคการสต็อคของแบบเดิม ๆ

• ไม่อยากสต๊อคของ
• ไม่อยากเเพ็คของส่ง
• ไม่อยากส่งสินค้าเอง

มีทริปท่องเที่ยวแจกฟรีทุกเดือน‼️

ถ้าเป็นแม่ทีม แล้วยังไม่ปัง ‼️ ให้แพ็ทช่วยนะคะ แพ็ทรับปั้นแม่ทีมติดตัว พิชิตความสำเร็จ กับโปรเจ็คใหม่สำหรับแม่ค้าออนไลน์ยุค 5G สะสมเรทต้นทุนทั้งเดือน Fulfillment Dropship แบรนด์แรกในประเทศไทย ระบบที่ตอบโจทย์แม่ค้าออนไลน์ยุคเก่า ๆ แบกสต็อคหนัก ๆ

ไม่ต้องเสี่ยงจมทุนอีกแล้ว ที่นี่ THEiCON ลงทุนต่ำแต่ทำ กำไรสูงมาก‼ ทำรายรับได้จริง สานต่ออาชีพยั่งยืน‼ ไม่ต้องหวังพึ่งโชคชะตา เพราะวันนี้คุณสร้างโชคให้ตัวคุณเองได้

เปิดรับแม่ทีมต้นสายติดตัว สอนยิง Ads พร้อมเติบโตไปด้วยกัน

แพ็ทเปิดสอนตัวแทนทุกคนจากประสบการณ์จริง ของแม่ค้าออนไลน์มากกว่า 5 ปี เปิดใจ และลงทะเบียนสมัครตัวแทนด่วน‼ รับจำนวนจำกัด‼

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 061-949-6597
เว็บไซต์: เรียนขายของออนไลน์
Line: patzypikzy_07
Facebook: Pasaya Pitirit

37


ไพ่นาคราช

ที่มาของราศี ไพ่นาคราช ถึงใช้ราศีแบบ ระบบสายนะ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนว่ามีกี่ระบบ ที่จริงแล้วในโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือแบบ ระบบสายนะและนิรายนะ

มาเข้าใจกันก่อนว่า ความแตกต่างและทางแยกของระบบสายนะและนิรายนะ ระบบโหราศาสตร์ที่ประเทศไทยเรียกว่าสากลนั้นเป็นระบบเดียวกับสายนะ อ้างอิงจากการเปลี่ยนฤดูกาลของโลก ส่วนนิรายนะนั้นเป็นระบบที่อ้างอิงจากดาวฤกษ์ (Fixed Star) โหราศาสตร์สายนี้แพร่หลายมาจากประเทศอินเดีย

รากฐานของสองระบบมาจากที่เดียวกันเมื่อหลายพันปีมาแล้วอาจจะเป็นสมัยกรีก โหราศาสตร์ทั่วโลกพัฒนาการมาจากแหล่งเดียวกัน ยกเว้นโหราศาสตร์จีน นอกนั้นเป็นศาสตร์ที่ผ่านไปตามอารยธรรม และผ่านการบันทึกเป็นคัมภีร์ซึ่งนักโหราจารย์คนสำคัญที่บันทึกทั้งด้านดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์จนกระทั่งเป็นคัมภีร์พื้นฐานมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าคัมภีร์ Tretablibos และอัญมาเจค ของปโตเลมี ผู้คนในยุคกรีกโบราณสร้างความเข้าใจทั้ง 2 ระบบ ระบบสายนะ และนิรายนะ

โหราศาสตร์-ดาราจักร ในยุคแรก ๆ นั้น คำนวณจากจุดเริ่มต้นวสันตฤดู ที่ราศีเมษ คือ จุดที่แนวสุริยวิถีตัดกับเส้นศูนย์สูตร ในเดือนเมษายน ที่ต้นราศีเมษ ต่อมามีการค้นพบว่าการแกว่งตัวของแกนโลกขณะที่เคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์ส่งผลให้แนวสุริยวิถีไม่คงที่ จึงเกิดความแตกแยกทางแนวความคิดเป็น 2 ทาง คือ แนวคิดจักรราศีคงที่นิรายนะ และแนวคิดจักรราศีไม่คงที่สายนะ แนวคิดของนิรายนะนั้นจะนำ ค่าเบี่ยงเบนที่เรียกว่า อายนางศ มาหักลบกับตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่คำนวณได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่อยู่ในแนวจักรราศีเดิม ในขณะที่แนวคิดของสายนะนั้น กำหนดให้จุดเริ่มต้นของวสันตฤดู เป็นจุดเริ่มต้นของราศีเมษ ซึ่งไม่สนใจว่ากลุ่มดาวประจำราศีเมษจะอยู่ในตำแหน่งใด จึงเป็นที่มาของชื่อ Tropical Horoscope หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล

ไพ่นาคราช จึงใช้เป็นแบบ ระบบ สายนะ(หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล) เพราะไพ่นาคราช ตามตำนานของไพ่ได้เกี่ยวของกับพุทธประวัติ และเรื่องราวของนาคราชส่วนใหญ่จะมาตามด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่า ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงทน และในจักรวาลล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ดังนั้นอ.บัว จึงยึดแนวคิดของระบบ สายนะ ตามเจตนารมณ์ ของครูบาอาจารย์ และ การสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-1018996,091-9929978
เว็บไซต์: www.reuannaga.com
Email: reuannaga@gmail.com
Line: buakhlee
Facebook: facebook.com/painakaraj
ที่อยู่: 50/29 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

38


ไพ่นาคราช

ที่มาของราศี ไพ่นาคราช ถึงใช้ราศีแบบ ระบบสายนะ ก่อนอื่นเรามาเข้าใจก่อนว่ามีกี่ระบบ ที่จริงแล้วในโหราศาสตร์แบ่งเป็น 2 ระบบใหญ่ ๆ คือแบบ ระบบสายนะและนิรายนะ

มาเข้าใจกันก่อนว่า ความแตกต่างและทางแยกของระบบสายนะและนิรายนะ ระบบโหราศาสตร์ที่ประเทศไทยเรียกว่าสากลนั้นเป็นระบบเดียวกับสายนะ อ้างอิงจากการเปลี่ยนฤดูกาลของโลก ส่วนนิรายนะนั้นเป็นระบบที่อ้างอิงจากดาวฤกษ์ (Fixed Star) โหราศาสตร์สายนี้แพร่หลายมาจากประเทศอินเดีย

รากฐานของสองระบบมาจากที่เดียวกันเมื่อหลายพันปีมาแล้วอาจจะเป็นสมัยกรีก โหราศาสตร์ทั่วโลกพัฒนาการมาจากแหล่งเดียวกัน ยกเว้นโหราศาสตร์จีน นอกนั้นเป็นศาสตร์ที่ผ่านไปตามอารยธรรม และผ่านการบันทึกเป็นคัมภีร์ซึ่งนักโหราจารย์คนสำคัญที่บันทึกทั้งด้านดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์จนกระทั่งเป็นคัมภีร์พื้นฐานมาจนกระทั่งทุกวันนี้เรียกว่าคัมภีร์ Tretablibos และอัญมาเจค ของปโตเลมี ผู้คนในยุคกรีกโบราณสร้างความเข้าใจทั้ง 2 ระบบ ระบบสายนะ และนิรายนะ

โหราศาสตร์-ดาราจักร ในยุคแรก ๆ นั้น คำนวณจากจุดเริ่มต้นวสันตฤดู ที่ราศีเมษ คือ จุดที่แนวสุริยวิถีตัดกับเส้นศูนย์สูตร ในเดือนเมษายน ที่ต้นราศีเมษ ต่อมามีการค้นพบว่าการแกว่งตัวของแกนโลกขณะที่เคลื่อนไปรอบดวงอาทิตย์ส่งผลให้แนวสุริยวิถีไม่คงที่ จึงเกิดความแตกแยกทางแนวความคิดเป็น 2 ทาง คือ แนวคิดจักรราศีคงที่นิรายนะ และแนวคิดจักรราศีไม่คงที่สายนะ แนวคิดของนิรายนะนั้นจะนำ ค่าเบี่ยงเบนที่เรียกว่า อายนางศ มาหักลบกับตำแหน่งของดาวพระเคราะห์ที่คำนวณได้ เพื่อให้ได้ตำแหน่งที่อยู่ในแนวจักรราศีเดิม ในขณะที่แนวคิดของสายนะนั้น กำหนดให้จุดเริ่มต้นของวสันตฤดู เป็นจุดเริ่มต้นของราศีเมษ ซึ่งไม่สนใจว่ากลุ่มดาวประจำราศีเมษจะอยู่ในตำแหน่งใด จึงเป็นที่มาของชื่อ Tropical Horoscope หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล

ไพ่นาคราช จึงใช้เป็นแบบ ระบบ สายนะ(หรือโหราศาสตร์เชิงฤดูกาล) เพราะไพ่นาคราช ตามตำนานของไพ่ได้เกี่ยวของกับพุทธประวัติ และเรื่องราวของนาคราชส่วนใหญ่จะมาตามด้วยคำสอนของพระพุทธศาสนา เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาที่ว่า ไม่มีสิ่งใดยั่งยืนคงทน และในจักรวาลล้วนแต่มีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ดังนั้นอ.บัว จึงยึดแนวคิดของระบบ สายนะ ตามเจตนารมณ์ ของครูบาอาจารย์ และ การสอดคล้องตามหลักพระพุทธศาสนาติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-1018996,091-9929978
เว็บไซต์: www.reuannaga.com
Email: reuannaga@gmail.com
Line: buakhlee
Facebook: facebook.com/painakaraj
ที่อยู่: 50/29 หมู่ 9 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140

39


ผู้ที่สนใจ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า กำลังตัดสินใจซื้อหรือกำลังจะติดตั้ง ลองมาเตรียมความพร้อมกันสักนิด เพื่อการวางแผนและเตรียมเครื่องมือได้ถูกต้องตามหลักเตรียมติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วางแผน

วางแผนเรื่องจุดที่ต้องการติดตั้ง หากต้องการติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า ไว้ภายนอกอาคารจะต้องแจ้งผู้ให้บริการตั้งแต่ตอนต้นเพื่อให้ผู้ให้บริการเตรียมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งภายนอกอาคาร (กล่องกันน้ำ) มาด้วย

บุคลากรดูแลการติดตั้ง

บุคลากรที่ดูแลเรื่องการติดตั้งอาจต้องมอบหมายว่าจะให้บุคคลากรท่านใดเป็นผู้ดูแลและเซ็นรับมอบงาน เพื่อช่วยในการตัดสินใจหน้างาน กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้น

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม - https://fingerscanshop.com/before-installation-finger-scan/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องควบคุมประตู
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

40


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่าง ๆ ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้หลักการทํางานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วิธีที่จะนำมาใช้ในการที่จะยืนยันตัวบุคคล หรือการระบุตัวตนให้แน่ชัดนั้น (IDENTIFICATION) มีอยู่หลายวิธีการแต่วิธีที่เป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้ในการแยกแยะตัวบุคคลให้ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint) ก่อนที่จะกล่าวถึงหลักการทำงาน ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint หรือ Finger scan) ที่ถูกออกแบบมาใช้งานไม่ว่าจะนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงาน หรือใช้เพื่อควบคุมการเข้า-ออกประตู (ACCESS CONTROL) ก็ตามแม้แต่เครื่องสแกนใบหน้าก็จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบโดยใช้หลักการจากความรู้จากวิชาไบโอเมติกส์ขั้นพื้นฐาน ทุกวันนี้มีการใช้เครื่องบันทึกเวลาทำงานโดยใช้แบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องสแกนใบหน้ามาแทนแบบเครื่องทาบบัตร เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะป้องกันการทาบบัตรแทนกันได้ (Buddy Punching) ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แก้ปัญหานี้ได้เพราะ ไม่มีใครที่มีลายนิ้วเหมือนกัน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม - https://fingerscanshop.com/fingerprint/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: https://fingerscanshop.com
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

41


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint) คือ ระบบที่ต้องใช้ลายนิ้วมือของผู้ที่ได้รับการอนุญาตหรือบุคคลที่ได้ทำการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ใช้ควบคุมระบบการทำงานต่าง ๆ ซึ่งหากบุคคลใดไม่ได้มีการบันทึกลายนิ้วมือลงไว้ในตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะไม่สามารถเข้าไปใช้งานระบบที่ต้องมีการสแกนลายนิ้วมือนี้ได้หลักการทํางานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

วิธีที่จะนำมาใช้ในการที่จะยืนยันตัวบุคคล หรือการระบุตัวตนให้แน่ชัดนั้น (IDENTIFICATION) มีอยู่หลายวิธีการแต่วิธีที่เป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้ในการแยกแยะตัวบุคคลให้ถูกต้องแม่นยำ และรวดเร็วที่สุดวิธีหนึ่งก็คือการเปรียบเทียบด้วยลายนิ้วมือ (Fingerprint) ก่อนที่จะกล่าวถึงหลักการทำงาน ของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ (Fingerprint หรือ Finger scan) ที่ถูกออกแบบมาใช้งานไม่ว่าจะนำเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาใช้เป็นเครื่องบันทึกเวลาทำงาน หรือใช้เพื่อควบคุมการเข้า-ออกประตู (ACCESS CONTROL) ก็ตามแม้แต่เครื่องสแกนใบหน้าก็จำเป็นต้องอาศัยการออกแบบโดยใช้หลักการจากความรู้จากวิชาไบโอเมติกส์ขั้นพื้นฐาน ทุกวันนี้มีการใช้เครื่องบันทึกเวลาทำงานโดยใช้แบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเครื่องสแกนใบหน้ามาแทนแบบเครื่องทาบบัตร เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะป้องกันการทาบบัตรแทนกันได้ (Buddy Punching) ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ แก้ปัญหานี้ได้เพราะ ไม่มีใครที่มีลายนิ้วเหมือนกัน

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม - https://fingerscanshop.com/fingerprint/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: https://fingerscanshop.com
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

42


สิ่งที่ทำให้ สแกนนิ้วไม่ค่อยติด นั้นอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเกิดจากตัวผู้ใช้เองหรือเกิดจากที่ตัวอุปกรณ์ สแกนลายนิ้วมือไม่ได้ ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดจากการที่ผู้ใช้งานสแกนนิ้วมืออย่างไม่ถูกต้องนั้นเองส่วนสแกนนิ้วไม่ค่อยติด

สแกนลายนิ้วมือไม่ได้เกิดจากการวางนิ้วมือของตัวผู้ใช้ อาจเป็นเพราะวางนิ้วในแนวตั้งกับหัวอ่านโดยให้ส่วนปลายนิ้วสัมผัสกับตัวเลนส์สแกน หรืออาจจะตะแคงนิ้วทำให้ส่วนปลายนิ้วสัมผัสกับเลนส์แทน หรือวางนิ้วโดยไม่ได้แช่นิ้วทิ้งไว้แต่ทำการโดยใช้วิธีคลึงนิ้วแทน ให้แก้ไขโดย ให้คำแนะนำในการวางนิ้วมือให้ถูกวิธีกับผู้ใช้งาน

เกิดจากสภาพลายนิ้วมือของผู้ใช้งานในขณะนั้น คือ ผู้ใช้งานอาจจะมือเปียกน้ำ , เปื้อนสิ่งที่เป็นลักษณะคล้ายฟิล์ม เช่น จารบี แป้งฝุ่น หรือนิ้วมือย่นและราบแบน อาการนี้จะเป็นลักษณะที่เกิดขึ้นบ่อยกับผู้สูงอายุ หรือนิ้วมือเป็นแผลหรือบาดเจ็บ ให้แก้ไขโดยควรทำการเก็บลายนิ้วมือสำรองให้มากกว่า 2 นิ้วขึ้นไป เพื่อเก็บไว้ใช้ในกรณีที่เกิดปัญหา

ลายนิ้วมือแห้ง อาจจะเกิดขึ้นมาจากลักษณะธรรมชาติ, ปัญหาด้านสุขภาพ, การทำกิจกรรม (การบิน)เป็นปัญหาสำหรับบางท่านที่เวลาเจออากาศหนาวอาจจะทำให้ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้เช่นเดียวกัน

ลายนิ้วมือที่เหี่ยวย่น เป็นลายนิ้วมือที่สูญเสียคอลลาเจน (ผู้สูงอายุ) หรือ ผู้ที่ทำงานในโรงงานอาหารที่ต้องสวมถุงมือในการทำงานเป็นเวลานานอาจจะเกิดปัญหาลายนิ้วมือที่เหี่ยวและเปลี่ยนแปลงไปชั่วขณะและอาจเกิดปัญหาที่ไม่สามารถสแกนลายนิ้วมือได้

อีกสาเหตุเกิดจากตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ในกรณีนี้อาจจะมาจากซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ราคาถูกทำให้เครื่องไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอทำให้เครื่องอ่านค่าลายนิ้วมือได้ไม่ละเอียดพอ หรือเกิดจากติดตั้งในจุดที่มีแสงจ้ามากจนทำให้รบกวนการอ่านค่าของหัวอ่าน ให้แก้ไขโดย ให้เลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีคุณภาพดี ไม่ซื้อสินค้าที่ถูกจนเกินไปนั้นอาจจะทำให้ใช้งานได้ในระยะสั้น หากเลือกซื้อสินค้ามีคุณภาพแล้วยังเกิดปัญหานี้ควรจะดูที่จุดที่ติดตั้งตัวเครื่องว่าเหมาะสมหรือไม่ควรพิจารณาติดตั้งในจุดที่ช่างมีความชำนาญแนะนำเป็นดีที่สุด

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม - https://fingerscanshop.com/fingerprint-error/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องควบคุมประตู
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

43


เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) เครื่องสแกนใบหน้าเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกของการใช้งาน อย่างที่ทราบเครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สามารถใช้งานได้ดีและครอบคลุมในบางพื้นที่ หรือบางหน่วยงานได้ มาดู ข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องสแกนใบหน้าที่ควรรู้กันข้อดี-ข้อเสีย เครื่องสแกนใบหน้า

เทคโนโลยีเครื่องสแกนใบหน้าทำงานโดยการถ่ายวีดีโอภาพซึ่งจะเหมือนการถ่ายรูป 25 ภาพต่อวินาที ระบบจะนำภาพใบหน้าที่ชัดที่สุดมาวิเคราะห์วัดระยะระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดกระบอกตา ขนาดจมูก ปาก กราม ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางไบโอเมตริกส์เปรียบเทียบกับส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะจากการเก็บข้อมูล รูปของบุคคลที่เก็บไว้ในหลักฐานข้อมูลโดยทำเป็น Template บอกระยะห่างของส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าไว้อย่างละเอียด เครื่องสแกนใบหน้าชนิดที่ต้องการความแม่นยำสูง จะมีการทำตารางที่ถี่มากบนใบหน้าผู้ถูกตรวจสอบโดยทำเป็น Template ให้รู้ถึงระยะห่างของส่วนต่าง ๆ ของหน้าและสามารถบอกว่า ใบหน้าส่วนที่สูง Node หรือต่ำกว่าส่วนใบหน้าแถว ๆ นั้นอยู่ตรงไหนของตาราง ซึ่งส่วนสูง (Node) และต่ำบนใบหน้ามีอย่ประมาณ 2,200 แห่ง ซึ่งเมื่อรวมคุณลักษณะทั้งหมดแล้วแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเครื่องสแกนใบหน้าจึงสามารถระบุคนนั้นว่าเหมือนใครในฐานข้อมูลข้อดีของเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้าทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับเครื่อง เพียงแค่ยืนอยู่ในตำแหน่งการสแกนใบหน้า เครื่องก็สามารถทำการสแกนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หมดปัญหากับชั่วโมงการทำงานลดลงเพราะไม่ต้องสรุปรายงานด้วยตนเอง ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือ ที่สแกนไม่ค่อยติดเครื่องสแกนใบหน้าไม่ว่าฝนจะตกมือจะเปียกและอยู่ใน พื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยก็สามารถทำงานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม - https://fingerscanshop.com/pros-and-cons-face-scan/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องควบคุมประตู
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

44


เครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) เครื่องสแกนใบหน้าเป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นทางเลือกของการใช้งาน อย่างที่ทราบเครื่องสแกนลายนิ้วมือไม่สามารถใช้งานได้ดีและครอบคลุมในบางพื้นที่ หรือบางหน่วยงานได้ มาดู ข้อดี-ข้อเสีย ของเครื่องสแกนใบหน้าที่ควรรู้กันข้อดี-ข้อเสีย เครื่องสแกนใบหน้า

เทคโนโลยีเครื่องสแกนใบหน้าทำงานโดยการถ่ายวีดีโอภาพซึ่งจะเหมือนการถ่ายรูป 25 ภาพต่อวินาที ระบบจะนำภาพใบหน้าที่ชัดที่สุดมาวิเคราะห์วัดระยะระหว่างตาทั้งสองข้าง ขนาดกระบอกตา ขนาดจมูก ปาก กราม ซึ่งเป็นการตรวจสอบทางไบโอเมตริกส์เปรียบเทียบกับส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะจากการเก็บข้อมูล รูปของบุคคลที่เก็บไว้ในหลักฐานข้อมูลโดยทำเป็น Template บอกระยะห่างของส่วนต่าง ๆ ของใบหน้าไว้อย่างละเอียด เครื่องสแกนใบหน้าชนิดที่ต้องการความแม่นยำสูง จะมีการทำตารางที่ถี่มากบนใบหน้าผู้ถูกตรวจสอบโดยทำเป็น Template ให้รู้ถึงระยะห่างของส่วนต่าง ๆ ของหน้าและสามารถบอกว่า ใบหน้าส่วนที่สูง Node หรือต่ำกว่าส่วนใบหน้าแถว ๆ นั้นอยู่ตรงไหนของตาราง ซึ่งส่วนสูง (Node) และต่ำบนใบหน้ามีอย่ประมาณ 2,200 แห่ง ซึ่งเมื่อรวมคุณลักษณะทั้งหมดแล้วแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ดังนั้นเครื่องสแกนใบหน้าจึงสามารถระบุคนนั้นว่าเหมือนใครในฐานข้อมูลข้อดีของเครื่องสแกนใบหน้า

เครื่องสแกนใบหน้าทำงานโดยไม่ต้องสัมผัสกับเครื่อง เพียงแค่ยืนอยู่ในตำแหน่งการสแกนใบหน้า เครื่องก็สามารถทำการสแกนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ หมดปัญหากับชั่วโมงการทำงานลดลงเพราะไม่ต้องสรุปรายงานด้วยตนเอง ลดข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการสแกนลายนิ้วมือ ที่สแกนไม่ค่อยติดเครื่องสแกนใบหน้าไม่ว่าฝนจะตกมือจะเปียกและอยู่ใน พื้นที่ที่มีแสงสว่างน้อยก็สามารถทำงานได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง

อ่านเนื้อหาเพิ่มเติม - https://fingerscanshop.com/pros-and-cons-face-scan/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: ขายเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องควบคุมประตู
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

45


ปกป้องผิวจากยุงร้าย พร้อมช่วยบำรุงผิวแพ้ง่าย จากผดผื่นคัน หลังยุง แมลง มดกัดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีรุนแรง 100%

กันยุงเด็กและทารก

HAPPY BADY โลชั่นกันยุงออร์แกนิค Organic Anti-Mosquito Lotion สูตรเข้มข้น 2 เท่า

โลชั่นทาผิวกันยุงออร์แกนิค จากแบรนด์ HAPPY BADY เพื่อใช้ป้องกันยุงและแมลงบิน ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวหนังที่บอบบางที่สุด เป็นสารสกัดจากผัก และผลไม้ออร์แกนิค ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้น และปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด

รายละเอียดสินค้า

- โลชั่นกันยุง สูตรเข้มข้น 2 เท่า ปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด
- ป้องกันลูกน้อยจากยุงทั่วไปนาน 1-2 ชั่วโมง กันยุงลาย นานประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเด็ก และปัจจัยอื่นๆ)
- ช่วยบรรเทาอักเสบ ฟื้นฟูผิวให้เปล่งปลั่ง ช่วยลดอาการผดผื่น สิว และผื่นแพ้ต่างๆ จากมลภาวะ ฝุ่น ละออง และสารเคมี
- ปราศจาแอลกอฮอล์สารเคมี 100% (ออร์แกนิค) สามารถป้องกันยุงลายอันเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้
- ช่วยให้ผิวนุ่มละมุน พร้อมลดรอยแดงหลังโดนยุงกัด อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบาง ทาได้ทั้งใบหน้า-ลำตัว
- ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เหมาะสมกับเด็กทารก เด็กอ่อนวิธีป้องกันยุงกัด

1. พยายามอย่าอยู่ในที่มืดและอับชื้น
2. กระเทียมก็ช่วยได้
3. พริกไทยดำ ยุงก็ยี้
4. ป้องกันยุงด้วยต้นสะเดา
5. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมอ่อน ๆ
6. ไล่ยุงด้วยน้ำมันสกัดจากตะไคร้หอม
7. จุดเทียนหอม
8. ใส่เสื้อผ้ามิดชิด
9. อยู่ใกล้ ๆ พัดลม
10. กำจัดแหล่งน้ำขังให้เกลี้ยง
11. อาศัยเครื่องดักยุง
12. ทาโลชั่นกันยุง

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-006-2511 ,092-334-9885
เว็บไซต์: www.happybabyorganic.com
Email: happybaby@naturalst.com
Line@: @happybady_officia
Facebook: Happy Baby กันยุงเด็กและทารก
ที่อยู่: บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด 90/46 หมู่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

46


ปกป้องผิวจากยุงร้าย พร้อมช่วยบำรุงผิวแพ้ง่าย จากผดผื่นคัน หลังยุง แมลง มดกัดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีรุนแรง 100%

กันยุงเด็กและทารก

HAPPY BADY โลชั่นกันยุงออร์แกนิค Organic Anti-Mosquito Lotion สูตรเข้มข้น 2 เท่า

โลชั่นทาผิวกันยุงออร์แกนิค จากแบรนด์ HAPPY BADY เพื่อใช้ป้องกันยุงและแมลงบิน ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวหนังที่บอบบางที่สุด เป็นสารสกัดจากผัก และผลไม้ออร์แกนิค ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้น และปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด

รายละเอียดสินค้า

- โลชั่นกันยุง สูตรเข้มข้น 2 เท่า ปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด
- ป้องกันลูกน้อยจากยุงทั่วไปนาน 1-2 ชั่วโมง กันยุงลาย นานประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเด็ก และปัจจัยอื่นๆ)
- ช่วยบรรเทาอักเสบ ฟื้นฟูผิวให้เปล่งปลั่ง ช่วยลดอาการผดผื่น สิว และผื่นแพ้ต่างๆ จากมลภาวะ ฝุ่น ละออง และสารเคมี
- ปราศจาแอลกอฮอล์สารเคมี 100% (ออร์แกนิค) สามารถป้องกันยุงลายอันเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้
- ช่วยให้ผิวนุ่มละมุน พร้อมลดรอยแดงหลังโดนยุงกัด อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบาง ทาได้ทั้งใบหน้า-ลำตัว
- ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เหมาะสมกับเด็กทารก เด็กอ่อนวิธีป้องกันยุงกัด

1. พยายามอย่าอยู่ในที่มืดและอับชื้น
2. กระเทียมก็ช่วยได้
3. พริกไทยดำ ยุงก็ยี้
4. ป้องกันยุงด้วยต้นสะเดา
5. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมอ่อน ๆ
6. ไล่ยุงด้วยน้ำมันสกัดจากตะไคร้หอม
7. จุดเทียนหอม
8. ใส่เสื้อผ้ามิดชิด
9. อยู่ใกล้ ๆ พัดลม
10. กำจัดแหล่งน้ำขังให้เกลี้ยง
11. อาศัยเครื่องดักยุง
12. ทาโลชั่นกันยุง

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-006-2511 ,092-334-9885
เว็บไซต์: www.happybabyorganic.com
Email: happybaby@naturalst.com
Line@: @happybady_officia
Facebook: Happy Baby กันยุงเด็กและทารก
ที่อยู่: บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด 90/46 หมู่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

47


ปกป้องผิวจากยุงร้าย พร้อมช่วยบำรุงผิวแพ้ง่าย จากผดผื่นคัน หลังยุง แมลง มดกัดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีรุนแรง 100%

กันยุงเด็กและทารก

HAPPY BADY โลชั่นกันยุงออร์แกนิค Organic Anti-Mosquito Lotion สูตรเข้มข้น 2 เท่า

โลชั่นทาผิวกันยุงออร์แกนิค จากแบรนด์ HAPPY BADY เพื่อใช้ป้องกันยุงและแมลงบิน ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวหนังที่บอบบางที่สุด เป็นสารสกัดจากผัก และผลไม้ออร์แกนิค ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้น และปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด

รายละเอียดสินค้า

- โลชั่นกันยุง สูตรเข้มข้น 2 เท่า ปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด
- ป้องกันลูกน้อยจากยุงทั่วไปนาน 1-2 ชั่วโมง กันยุงลาย นานประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเด็ก และปัจจัยอื่นๆ)
- ช่วยบรรเทาอักเสบ ฟื้นฟูผิวให้เปล่งปลั่ง ช่วยลดอาการผดผื่น สิว และผื่นแพ้ต่างๆ จากมลภาวะ ฝุ่น ละออง และสารเคมี
- ปราศจาแอลกอฮอล์สารเคมี 100% (ออร์แกนิค) สามารถป้องกันยุงลายอันเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้
- ช่วยให้ผิวนุ่มละมุน พร้อมลดรอยแดงหลังโดนยุงกัด อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบาง ทาได้ทั้งใบหน้า-ลำตัว
- ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เหมาะสมกับเด็กทารก เด็กอ่อนวิธีป้องกันยุงกัด

1. พยายามอย่าอยู่ในที่มืดและอับชื้น
2. กระเทียมก็ช่วยได้
3. พริกไทยดำ ยุงก็ยี้
4. ป้องกันยุงด้วยต้นสะเดา
5. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมอ่อน ๆ
6. ไล่ยุงด้วยน้ำมันสกัดจากตะไคร้หอม
7. จุดเทียนหอม
8. ใส่เสื้อผ้ามิดชิด
9. อยู่ใกล้ ๆ พัดลม
10. กำจัดแหล่งน้ำขังให้เกลี้ยง
11. อาศัยเครื่องดักยุง
12. ทาโลชั่นกันยุง

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-006-2511 ,092-334-9885
เว็บไซต์: www.happybabyorganic.com
Email: happybaby@naturalst.com
Line@: @happybady_officia
Facebook: Happy Baby กันยุงเด็กและทารก
ที่อยู่: บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด 90/46 หมู่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

48


ข้อมูลพนักงาน เป็นส่วนของการบันทึกของการบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดข้อมูลพนักงานการใช้งานเลือกที่ข้อมูลพนักงาน โปรแกรม e-Log จะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานการเพิ่มพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน คลิกที่ “เพิ่ม” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลรายละเอียดพนักงาน สิ่งที่สำคัญต้องใส่ รหัสที่เครื่อง (ต้องใส่เป็นตัว) โปรแกรมจะสร้างขึ้นมาเองช่อง “รหัสพนักงาน” ก็ใส่หรือไม่ก็ได้ แล้วกรอกรายละเอียดอื่น ๆ จะครบหรือไม่ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ “บันทึก” เพื่อยอมรับการเพิ่มพนักงานใหม่การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

ในส่วนการแก้ไขข้อมูลพนักงานจำเป็นต้องคลิกเลือกที่ พนักงานที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกที่ปุ่มแก้ไขแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในกรณีมีการดึงข้อมูลมาจากเครื่องบันทึกเวลาไม่ว่าจะดึงด้วย USB หรือจะบบ Network โปรแกรมจะแสดงเพียงรหัสที่มาจากเครื่องเท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ต้องมาบันทึกเพิ่มเติม แทบข้อมูลส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติมที่ - https://fingerscanshop.com/set-staff/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

49


ปกป้องผิวจากยุงร้าย พร้อมช่วยบำรุงผิวแพ้ง่าย จากผดผื่นคัน หลังยุง แมลง มดกัดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีรุนแรง 100%

กันยุงเด็กและทารก

HAPPY BADY โลชั่นกันยุงออร์แกนิค Organic Anti-Mosquito Lotion สูตรเข้มข้น 2 เท่า

โลชั่นทาผิวกันยุงออร์แกนิค จากแบรนด์ HAPPY BADY เพื่อใช้ป้องกันยุงและแมลงบิน ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวหนังที่บอบบางที่สุด เป็นสารสกัดจากผัก และผลไม้ออร์แกนิค ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้น และปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด

รายละเอียดสินค้า

- โลชั่นกันยุง สูตรเข้มข้น 2 เท่า ปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด
- ป้องกันลูกน้อยจากยุงทั่วไปนาน 1-2 ชั่วโมง กันยุงลาย นานประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเด็ก และปัจจัยอื่นๆ)
- ช่วยบรรเทาอักเสบ ฟื้นฟูผิวให้เปล่งปลั่ง ช่วยลดอาการผดผื่น สิว และผื่นแพ้ต่างๆ จากมลภาวะ ฝุ่น ละออง และสารเคมี
- ปราศจาแอลกอฮอล์สารเคมี 100% (ออร์แกนิค) สามารถป้องกันยุงลายอันเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้
- ช่วยให้ผิวนุ่มละมุน พร้อมลดรอยแดงหลังโดนยุงกัด อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบาง ทาได้ทั้งใบหน้า-ลำตัว
- ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เหมาะสมกับเด็กทารก เด็กอ่อนวิธีป้องกันยุงกัด

1. พยายามอย่าอยู่ในที่มืดและอับชื้น
2. กระเทียมก็ช่วยได้
3. พริกไทยดำ ยุงก็ยี้
4. ป้องกันยุงด้วยต้นสะเดา
5. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมอ่อน ๆ
6. ไล่ยุงด้วยน้ำมันสกัดจากตะไคร้หอม
7. จุดเทียนหอม
8. ใส่เสื้อผ้ามิดชิด
9. อยู่ใกล้ ๆ พัดลม
10. กำจัดแหล่งน้ำขังให้เกลี้ยง
11. อาศัยเครื่องดักยุง
12. ทาโลชั่นกันยุง

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-006-2511 ,092-334-9885
เว็บไซต์: www.happybabyorganic.com
Email: happybaby@naturalst.com
Line@: @happybady_officia
Facebook: Happy Baby กันยุงเด็กและทารก
ที่อยู่: บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด 90/46 หมู่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

50


ปกป้องผิวจากยุงร้าย พร้อมช่วยบำรุงผิวแพ้ง่าย จากผดผื่นคัน หลังยุง แมลง มดกัดด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ ปราศจากสารเคมีรุนแรง 100%

กันยุงเด็กและทารก

HAPPY BADY โลชั่นกันยุงออร์แกนิค Organic Anti-Mosquito Lotion สูตรเข้มข้น 2 เท่า

โลชั่นทาผิวกันยุงออร์แกนิค จากแบรนด์ HAPPY BADY เพื่อใช้ป้องกันยุงและแมลงบิน ผ่านการทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญแล้วว่าปลอดภัยต่อผิวหนังที่บอบบางที่สุด เป็นสารสกัดจากผัก และผลไม้ออร์แกนิค ที่ช่วยให้ความชุ่มชื้น และปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด

รายละเอียดสินค้า

- โลชั่นกันยุง สูตรเข้มข้น 2 เท่า ปกป้องผิวของลูกน้อยโดยไม่ก่อให้เกิดอาการระคายเคือง ลดอาการคัน แดงเมื่อถูกยุงกัด
- ป้องกันลูกน้อยจากยุงทั่วไปนาน 1-2 ชั่วโมง กันยุงลาย นานประมาณ 30 นาที (ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของเด็ก และปัจจัยอื่นๆ)
- ช่วยบรรเทาอักเสบ ฟื้นฟูผิวให้เปล่งปลั่ง ช่วยลดอาการผดผื่น สิว และผื่นแพ้ต่างๆ จากมลภาวะ ฝุ่น ละออง และสารเคมี
- ปราศจาแอลกอฮอล์สารเคมี 100% (ออร์แกนิค) สามารถป้องกันยุงลายอันเป็นสาเหตุของไข้เลือดออกได้
- ช่วยให้ผิวนุ่มละมุน พร้อมลดรอยแดงหลังโดนยุงกัด อ่อนโยนต่อผิวที่บอบบาง ทาได้ทั้งใบหน้า-ลำตัว
- ใช้ได้ตั้งแต่เด็กแรกเกิด เหมาะสมกับเด็กทารก เด็กอ่อนวิธีป้องกันยุงกัด

1. พยายามอย่าอยู่ในที่มืดและอับชื้น
2. กระเทียมก็ช่วยได้
3. พริกไทยดำ ยุงก็ยี้
4. ป้องกันยุงด้วยต้นสะเดา
5. หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ให้กลิ่นหอมอ่อน ๆ
6. ไล่ยุงด้วยน้ำมันสกัดจากตะไคร้หอม
7. จุดเทียนหอม
8. ใส่เสื้อผ้ามิดชิด
9. อยู่ใกล้ ๆ พัดลม
10. กำจัดแหล่งน้ำขังให้เกลี้ยง
11. อาศัยเครื่องดักยุง
12. ทาโลชั่นกันยุง

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 02-006-2511 ,092-334-9885
เว็บไซต์: www.happybabyorganic.com
Email: happybaby@naturalst.com
Line@: @happybady_officia
Facebook: Happy Baby กันยุงเด็กและทารก
ที่อยู่: บริษัท เนเชอรัล ซัพพลาย (ไทยแลนด์) จำกัด 90/46 หมู่ 3 ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11110

51


ข้อมูลพนักงาน เป็นส่วนของการบันทึกของการบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดข้อมูลพนักงานการใช้งานเลือกที่ข้อมูลพนักงาน โปรแกรม e-Log จะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานการเพิ่มพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน คลิกที่ “เพิ่ม” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลรายละเอียดพนักงาน สิ่งที่สำคัญต้องใส่ รหัสที่เครื่อง (ต้องใส่เป็นตัว) โปรแกรมจะสร้างขึ้นมาเองช่อง “รหัสพนักงาน” ก็ใส่หรือไม่ก็ได้ แล้วกรอกรายละเอียดอื่น ๆ จะครบหรือไม่ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ “บันทึก” เพื่อยอมรับการเพิ่มพนักงานใหม่การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

ในส่วนการแก้ไขข้อมูลพนักงานจำเป็นต้องคลิกเลือกที่ พนักงานที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกที่ปุ่มแก้ไขแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในกรณีมีการดึงข้อมูลมาจากเครื่องบันทึกเวลาไม่ว่าจะดึงด้วย USB หรือจะบบ Network โปรแกรมจะแสดงเพียงรหัสที่มาจากเครื่องเท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ต้องมาบันทึกเพิ่มเติม แทบข้อมูลส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติมที่ - https://fingerscanshop.com/set-staff/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: เครื่องควบคุมประตู
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

52


ข้อมูลพนักงาน เป็นส่วนของการบันทึกของการบันทึกรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวกับพนักงาน เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เป็นต้น รายละเอียดต่าง ๆ ไม่จำเป็นต้องใส่ทั้งหมดข้อมูลพนักงานการใช้งานเลือกที่ข้อมูลพนักงาน โปรแกรม e-Log จะแสดงหน้าต่างให้กรอกรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของพนักงานการเพิ่มพนักงาน

การเพิ่มพนักงาน คลิกที่ “เพิ่ม” แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อให้กรอกข้อมูลรายละเอียดพนักงาน สิ่งที่สำคัญต้องใส่ รหัสที่เครื่อง (ต้องใส่เป็นตัว) โปรแกรมจะสร้างขึ้นมาเองช่อง “รหัสพนักงาน” ก็ใส่หรือไม่ก็ได้ แล้วกรอกรายละเอียดอื่น ๆ จะครบหรือไม่ก็ได้ เมื่อเสร็จแล้วคลิกที่ “บันทึก” เพื่อยอมรับการเพิ่มพนักงานใหม่การแก้ไขข้อมูลพนักงาน

ในส่วนการแก้ไขข้อมูลพนักงานจำเป็นต้องคลิกเลือกที่ พนักงานที่ต้องการแก้ไข แล้วเลือกที่ปุ่มแก้ไขแล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในกรณีมีการดึงข้อมูลมาจากเครื่องบันทึกเวลาไม่ว่าจะดึงด้วย USB หรือจะบบ Network โปรแกรมจะแสดงเพียงรหัสที่มาจากเครื่องเท่านั้นส่วนรายละเอียดอื่น ๆ ต้องมาบันทึกเพิ่มเติม แทบข้อมูลส่วนตัว

อ่านเพิ่มเติมที่ - https://fingerscanshop.com/set-staff/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: เครื่องควบคุมประตู
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

53


การทำเงินเดือนเป็นการทำเงินเดือนพนักงานอย่างง่าย ๆ และยังมีฟังชันก์การบันทึกเงินเพิ่มต่าง ๆ ได้อีกด้วย เช่น การเบิกล่วงหน้า โบนัส เป็นต้น ส่วนในเรื่องการหัก บา มาสาย นั้นจะเป็นผลมาจากการตั้งเวลาเข้าออกงานเพื่อที่จะนำมาหักกับเงินเดือน แล้วถ้าไม่ได้ตั้งเวลาทำงานอะไรต่าง ๆ พวกนั้น โปรแกรมก็จะไม่มีการหักอะไร หรือใช้วิธีการกำหนดเวลางานด้วยตัวเอง

ก่อนที่จะคำนวณเงินเดือนจำเป็นต้องทำตามลำดับต่อไปนี้

1.คำนวณเวลาทำงานตามงวดที่กำหนด (งวด คือ ช่วงเวลาที่ใช้คำนวณเงินเดือน)
2.คำนวณเงินเดือนการคำนวณเวลาทำงาน

เป็นการคำนวณเวลา ขาด ลา มาสาย ของพนักงานเพื่อเอามาเป็นเงื่อนไขในการหักเงินต่าง ๆ หรือ สรุปเวลาการทำงานหากต้องการกำหนดเวลาต่าง ๆ เองให้เลือกที่พนักงานคนนั้นแล้วกด “ดับเบิลคลิก” แล้วกำหนดเวลาที่ต้องการใส่จำนวนต่าง ๆ ได้เลย แล้วให้ทำการคลิกเพื่อล็อกระบบไว้หากมีการกดคำนวนก็จะทำให้ไม่มีการแก้ไขของระบบการคำนวณเงินเดือน

หลังจากคำนวนเวลาเสร็จแล้วมาที่คำนวนเงินเดือน ในส่วนนี้สามารถบันทึกเงินเพิ่มเติมก่อนที่จะคำนวนเงินเดือนได้ หรือหากเพิ่มทีหลังให้กดคำนวณอีกครั้งเพื่อให้ระบบโปรแกรมอัพเดทใหม่ การบันทึกเงินเพิ่มเติมแก้ไขใหม่ได้เสมอ

อ่านเพิ่มเติมที่ - https://fingerscanshop.com/set-time/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: เครื่องสแกนใบหน้า
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

54
การตั้งค่าโปรแกรม e-Log

เริ่มต้นการใช้งานโปรแกรม โดย ดับเบิลคลิกที่ไอคอน รอโปรแกรมโหลดสักครู่ โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างดังต่อไปนี้แฟ้ม

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าระบบเบื้องต้นเดิมที ระบบจะมีการตั้งค่ามาเป็นค่าพื้นฐานอยู่แล้ว ท่านสามารถทำการแก้ไขในรูปแบบของบริษัทของท่านเพื่อให้เกิดความเหมาะสมต่อการใช้งาน และง่ายต่อการจัดการข้อมูลข้อมูลบริษัท

การตั้งค่าข้อมูลทั่วไปของบริษัทท่านสามารถแก้ไขปรับเปลี่ยนเป็นข้อมูลบริษัทของท่านได้ปรกติ ข้อมูลเหล่านี้จะมีผลในการแสดงรายงาน หรือ สลิปเงินเดือนตอนทำรายงานด้วย ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแสดงสลิปเงินเดือน หรือ รายงานควรใส่ให้ครบส่วนอันไหนไม่มีก็ไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลแผนก

การกำหนดแผนกเพื่อให้จัดการหมวดหมู่พนักกงานของแต่ละแผนกได้ถูกต้อง และง่ายต่อการเลือกพนักกงานในการแก้ไขหรือคำนวนเวลาทำงาน

− การเพิ่มแผนก : เพิ่มแผนกใหม่ให้คลิกปุ่ม “เพิ่ม” แล้วพิมพ์ชื่อแผนกลงในช่องว่างแล้วกดปุ่ม “บันทึก”
− แก้ไขแผนก : การแก้ไขชื่อแผนกนั้นให้เลือกรายชื่อแผนก/ฝ่าย ก่อนแล้วกดปุ่ม “แก้ไข” เมื่อแก้ไขเสร็จแล้ว กดปุ่ม “บันทึก”
− การลบ : คลิกที่แผนกต้องการลบแล้วกดปุ่ม “ลบ” จะมีข้อความแจ้งเตือนก่อนทุกครั้ง เมื่อตอบยืนยันแล้วแผนกนั้น ๆ ก็จะถูกลบไป ส่วนพนักงานที่สังกัดอยู่ในแผนกที่ลบก็จะย้ายอัติโนมัติไปที่ “แผนกเริ่มต้น” เสมอ
− การย้ายพนักงาน : ลากเม้าส์คลุมรายชื่อพนักงาน หรือต้องการเลือกที่ละคนโดยการกด Ctrl ที่คีย์บอร์ดแล้วคลิก เลือกทีละคนเมื่อครบแล้วกดปุ่ม “ย้ายพนักงาน” จะแสดงหน้าต่างดังรูปแล้วเลือกแผนกได้ตามต้องการการบันทึกตำแหน่งงาน

การบันทึกตำแหน่งให้พนักงานนั้นจะจัดกันเป็นหมวดตามแผนกที่เราสร้างไว้ก่อนหน้านี้ สามารถเพิ่มตำแหน่งงานได้ไม่จำกัด ก่อนเพิ่มเลือกแผนกที่ต้องการที่จะระบุตำแหน่งของพนักงานจัดการประเภทการลางาน

การทำทะเบียนประเภทการลาของพนักงานสามารถทำได้ไม่จำกัดประเภทโดยเลือกไปที่เมนู “บันทึกประเภทวันลา” จะแสดงเป็นหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเพื่อใช้จัดการบันทึกแก้ไข ลบ ประเภทการลาได้เลยดังรูป

− การเพิ่ม : เลือกที่ “เพิ่มใหม่” แล้วกรอกข้อมูลรหัสการลา (ห้ามซ้ำกัน) กรอกประเภทการลา แล้วเลือกไปที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกประเภทการลาของพนักงาน
− การแก้ไข : คลิกที่ประเภทการลาที่มีอยู่ในตาราง แล้วคลิกเลือก “แก้ไข” แล้วเปลี่ยนแปลงประเภทการลาแล้วเลือกไปที่ปุ่ม “บันทึก” เพื่อบันทึกการแก้ไขประเภทการลาของพนักงาน
− การลบ : การลบข้อมูลประเภทการลาออกจากตารางให้ทำการคลิกเลือกในตาราง “ลบ” โปรแกรมจะสอบถามว่า ต้องการลบข้อมูลหรือไม่ แล้วคลิกปุ่ม ตกลงเพื่อยืนยันการลบข้อมูล

อ่านเพิ่มเติมที่ - https://fingerscanshop.com/e-log-attendance-management/

ติดต่อเราได้ที่

โทร: 080-9220690 - ติดต่อคุณฝ้าย
เว็บไซต์: เครื่องสแกนลายนิ้วมือ
Email: fingerscanshop@hotmail.com
Line@: 0809220690
Facebook: https://bit.ly/2kNjexq
ที่อยู่: 18/79 รามคำแหง 174 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กทม 10510

55


ปัจจุบันเทคโนโลยีบันทึกเวลาการทำงานมีหลากหลายเทคโนโลยีมาก ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องสแกนฝ่ามือ เครื่องสแกนม่านตา และรวมถึงเทคโนโลยีที่เราจะพูดในบทความนี้นั้นก็คือ เครื่องสแกนใบหน้า โดยแต่ละเทคโนโลยีก็มีข้อดีข้อเด่นที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่ได้รับความนิยมจริง ๆ ก็จะมีเพียงแค่ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และเทคโนโลยีใหม่มาแรงก็คือ เครื่องสแกนใบหน้า เท่านั้น ซึ่ง เครื่องสแกนใบหน้า นับว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองมากที่สุดเพราะ สามารถทำงานได้รวดเร็ว ความแม่นยำสูงมาก และปลอดภัยไม่ต้องกังวลขณะใช้งาน นอกจากนี้ เครื่องสแกนใบหน้า ยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการใช้งานที่โดดเด่น เหนือกว่า มากกว่าเทคโนโลยีอื่น ๆ อีกด้วยเครื่องสแกนใบหน้า

เรื่องแรกเลยก็คือความรวดเร็ว เครื่องสแกนใบหน้า ประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว จากการทดสอบสามารถประมวลผลได้เร็วกว่า 1 วินาทีอีก ซึ่งหากคุณภาพตอนเราเก็บใบหน้าต้นฉบับไว้ชัดเจนมากเท่าไหร่ การสแกนเพื่อเข้าหรืออกงานจะรวดเร็วมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้เครื่องสแกนใบหน้า ยังมาพร้อมกับฟังก์ชั่นการสแกนได้ถึง 4 ช่องทาง ได้แก่ ใบหน้า, ลายนิ้วมือ, บัตรและรหัส โดยทั้ง 4 ช่องทางสามารถทำงานประสานกันได้อย่างลงตัว จะเข้าหรือออกงานด้วยช่องทางไหนก็ได้ สะดวก รวดเร็ว ไร้ปัญหา เรียกว่าซื้อเครื่องสแกนใบหน้า 1 เครื่อง เท่ากับได้เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรและเครื่องกดรหัสไปเลย

ประการต่อมาเครื่องสแกนใบหน้า ไร้ปัญหาเรื่องการสแกนยาก สแกนไม่ติด เนื่องจากฝามือลอก ลายนิ้วมือลอก ตาอักเสบ หรือสาเหตุอื่น ๆ เพราะ เครื่องสแกนหน้า จะอาศัยการสแกนแบบ 3 มิติ จับโครงสร้างของใบหน้าประมวลผลพร้อมกับความลึกของแต่ละจุดบนใบหน้าเพื่อเทียบกับต้นฉบับที่เก็บข้อมูลไว้ ทำให้ไม่เกิดปัญหาตอนสแกนเช่นเทคโนโลยีอื่น ๆ

อีกหนึ่งเรื่องที่เป็นประเด็นสำคัญไม่แพ้กันนั้นก็คือ ราคาเครื่องสแกนใบหน้า ปัจจุบันราคาไม่ได้แตกต่างจาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มากนัก แต่ก็จะถูกกว่า เครื่องสแกนฝ่ามือ และเครื่องสแกนม่านตา ดังนั้นในการตัดสินใจเลือกเทคโนโลยีที่ดี มีคุณภาพ มาพร้อมฟังก์ชั่นการใช้งานที่ครบครัน ไม่แปลกใจหากจะเลือกเป็นเครื่องสแกนใบหน้า เพราะสามารถตอบโจทย์การใช้งานได้มากกว่า เรามีหลาย ๆ บทความเกี่ยวกับเครื่องสแกนใบหน้า หากสนใจอ่านเพิ่มเติมสามารถเข้าไปอ่านกันได้ที่นี้เลยวิเคราะห์ความต่างของเครื่องสแกนใบหน้า

ครั้งนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องความแตกต่างของเครื่องสแกนใบหน้ากันบ้างโดยปกติแล้วเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดจะมีความสามารถที่ใกล้เคียงกันก็คือ สามารถรองรับได้ทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือ บัตรและรหัส จะเข้าหรือออกงานด้วยวิธีไหนก็ได้ ซึ่งแต่ละรุ่นก็จะรองรับผู้ใช้งานในปริมาณที่แตกต่างกันออกไป เช่น เก็บหน้าได้เยอะกว่า เก็บนิ้วได้เยอะกว่า เก็บรายการบันทึกเข้า ๆ ออก ๆ ได้เยอะกว่า เป็นต้น ประมาณข้อมูลที่แต่ละรุ่นแต่ละยี้ห้อรองรับได้ถือเป็นคุณสมบัติที่ทุกท่านสามารถอ่านและเปรียบเทียบได้จากคุณสมบัติสินค้า บทความนี้เราจะมาอธิบายว่าลึก ๆ แล้วเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดแตกต่างกันอย่างไร

เครื่องสแกนใบหน้าหนึ่งเครื่องเปรียบได้กับได้ เครื่องสแกนใบหน้า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เครื่องทาบบัตรและเครื่องสำหรับกดรหัสไปในตัว ซึ่งหากมองในมุมของผู้ใช้งานนับว่าคุ้มมาก แต่ในการใช้เครื่องสแกนใบหน้าอาจต้องคำนึงถึงหลักการทำงานของเครื่องสแกนใบหน้าที่เรากำลังจะตัดสินใจซื้อด้วยว่าหลักการทำงานเป็นอย่างไร จะสามารถตอบโจทย์กับความต้องการที่เราต้องการได้ไหม หรือขั้นตอนการใช้งานจะใช้รูปแบบที่เราต้องการหรือไม่

เครื่องสแกนใบหน้าในตลาดมีด้วยกัน 2 แบบ

แบบที่ 1 คือ ข้อมูลสามารถเชื่อมโยงกันทั้งหมดพนักงาน 1 คน สามารถมีได้ 1 รหัส ซึ่งในรหัสพนักงานคนดังกล่าวจะเก็บใบหน้า เก็บลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลบัตรและรหัสผ่าน ก็สามารถทำได้ และเมื่อตอนจะเข้าหรือออกงาน ไม่ว่าจะสแกนด้วยช่องทางไหน จะสแกนหน้า จะสแกนนิ้ว จะสแกนบัตรหรือจะกดรหัสผ่าน ระบบก็จะบันทึกว่า พนักงานดังกล่าวได้เข้าหรือออกงาน

แบบที่ 2 คือ เครื่องสแกนใบหน้าสามารถเก็บข้อมูลได้เหมือนกัน คือ เก็บใบหน้า เก็บลายนิ้วมือ เก็บข้อมูลบัตรและเก็บรหัส แต่ข้อมูลทั้ง หน้า นิ้ว บัตรและรหัส ไม่ได้เชื่อมโยงถึงกัน กล่าวคือ เราจะต้องสร้าง id พนักงานถึง 4 id หากต้องการเก็บข้อมูลทั้งหมด id01 เก็บหน้า id02 เก็บนิ้ว id03 เก็บบัตร id04 เก็บรหัส เป็นต้น

56


จะใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นไหนดีเพื่อใช้ร่วมกับ เครื่องควบคุมประตู เป็นคำถามแรกเมื่อเราเริ่มมองหาเครื่องควบคุมประตู และแน่นอนเรามักจะโฟกัสไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่ทน ๆ ใช้งานนาน ๆ ไม่มีปัญหาให้รำคาญใจ หรือบางหน่วยงานก็โพกัสไปที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ราคาถูก ๆ เครื่องสแกนใบหน้าราคาไม่แพงนัก แต่พอเราเริ่มหาสินค้ากันจริง ๆ ก็จะเจอว่า อ้อ รุ่นนี้บันทึกได้ 1,000 ลายนิ้วมือ รุ่นนี้ 3,000 รุ่นนี้เยอะหน่อย 7,000 ลายนิ้วมือ รุ่นนี้สิรองรับได้ทั้งใบหน้า ลายนิ้วมือและบัตร ฟังก์ชั่นเยอะจริง ๆ ซึ่งสุดท้ายเราก็จะหลงประเด็น หลงลืมไปว่าความตั้งใจแรกที่เรากำลังหานั้นคืออะไรเครื่องควบคุมประตู

โดยภาพรวมเครื่องสแกนลายนิ้วมือและเครื่องสแกนใบหน้าในตลาดที่สามารถทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูได้นั้นมีด้วยกันนับสิบ ๆ รุ่น แต่ละรุ่นแต่ละผู้จัดจำหน่ายก็เชียร์ ก็แนะนำรุ่นที่ตนคิดว่าสุดยอด รุ่นที่เหมาะสมให้ลูกค้า ซึ่งงานนี้ต้องอยู่ที่เราว่าเราจะเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าแบบไหนถึงจะตอบโจทย์ความต้องการของเรา แบบที่เก็บลายนิ้วมือหรือเก็บใบหน้าได้เยอะ ๆ ดีไหม คนเราเยอะขนาดนั้นหรือไม่? จำเป็นหรือไม่? นั้นเป็นสิ่งที่เราต้องคิด เพราะเก็บข้อมูลได้เยอะย่อมหมายถึงราคาก็จะสูงขึ้น แต่เครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้าที่มีราคาสูงแน่นอนว่าจะแข็งแรงกว่า ตัดสินใจ ชั่งใจ เมื่อเราเลือกได้แล้วว่ารุ่นนี้แหละเหมาะกับเรา เราก็เข้าสู่กระบวนการถัดไปได้เลย

เมื่อเราทราบแล้วว่าองค์กรของเราควรติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ารุ่นไหน เรื่องต่อมาที่ควรทราบก็คือชุดกลอนที่ใช้ร่วมกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือเครื่องสแกนใบหน้ามีกี่แบบ แต่ละแบบมีหลักการทำงานอย่างไร? ประตูแบบไหนเหมาะกับกลอนแบบไหน? เรามาอ่านกันต่อได้เลย

กลอนแม่เหล็กไฟฟ้า Magnetic Lock มีความแข็งแรงทนทานแต่หากติดตั้งกลอนแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะปิดประตูได้เพียงฝั่งเดียวเท่านั้น คือถ้าไม่ผลักเข้าก็ต้องดึงออก ไม่สามารถเปิดแบบสวิงได้ โดยปกติจะนิยมติดตั้งแบบผลักเข้า ชุดกลอนแม่เหล็กสามารถติดตั้งกับประตูได้ทุกรุปแบบไม่ว่าจะเป็น ประตูกระจกกรอบอลูมีเนียม ประตูไม้ ประตูเหล็ก ประตูกระจกบานเปลือย เป็นต้น

กลอนแบบสลัก Electric Bolt ลักษณะการทำงานคือเมื่อประตูปิดสนิทจะมีกลอนที่เป็นรูปแบบสลักปักลงมา ซึ่งกลอนแบบสลักจะแข็งแรงน้อยกว่ากลอนแบบแม่เหล็ก แต่ก็จะสามารถใช้งานประตูได้คล่องตัวกว่า คือ สามารถเปิดประตูได้ทั้งผลักเข้าและผลักออก ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องผลักเข้าเท่านั้น ซึ่งปกติแล้วการติดตั้งชุดกลอนแบบสลักจะติดตั้งกับประตูกระจกบานเปลือยซะส่วนใหญ่

กรณีที่เป็นประตูบานคู่เราสามารถเลือกได้ว่าจะติดชุดควบคุมประตูเพียงแค่ 1 บาน ส่วนอีกบานจะล็อคด้วยระบบ Manual ไว้ หรือจะให้ติดชุดควบคุมประตูทั้ง 2 บานเลยก็ได้ ซึ่งหากถ้าเราติดตั้งชุดกลอนทั้ง 2 บาน เมื่อมีการสแกนนิ้วผ่านหรือมีการกดปุ่ม exit switch ชุดกลอนก็จะปลดล็อคประตูทั้ง 2 บานพร้อมกันให้เราสามารถเปิดประตูบานไหนก็ได้การติดตั้ง เครื่องควบคุมประตู

ก่อนที่เราจะไปพบกับบทความจำแนกแจกแจงให้เห็นว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า ในแต่ละรุ่นที่สามารถทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูได้นั้นว่ามีกี่แบบ ซึ่งบางรุ่นถูกผลิตมาเพื่อใช้ร่วมกับชุดควบคุมประตูโดยเฉพาะ แต่บางรุ่นก็ถูกเพิ่ม option เข้าไปเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับชุดควบคุมประตูได้ หากสงสัยว่าต่างกันอย่างไร อะไรจะดีกว่ากัน รุ่นไหนของแท้ที่เกิดมาเพื่อควบคุมประตู รุ่นไหนถูกแต่งเติม option บทความหน้า เราจะมาบอกกัน แต่ แต่ แต่ สำหรับบทความนี้หลาย ๆ ท่านที่กำลังมองหา บางท่านก็เป็นช่างระบบไฟฟ้า บาทท่านก็เป็นช่างด้านอื่น ๆ รวมถึงผู้ใช้งานที่มีคำถามกันเข้ามาบ่อยครั้งว่า ติดตั้งอย่างไร

มาทำความรู้จักกับชุดควบคุมประตูกันก่อน ซึ่งชุดควบคุมประตูจะประกอบไปด้วยอุปกรณ์หลัก ๆ 4 อย่างด้วยกัน นั้นก็ คือ

1.เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า แล้วแต่ว่าเราจะเลือกสั่งเปิดประตูด้วยนิ้วหรือด้วยหน้า ถ้าเลือกไม่ได้ก็แนะนำให้เลือก เครื่องสแกนใบหน้า เพราะจะได้ทั้งหน้าและนิ้ว
2.Power Supply เป็นแหล่งจ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ในระบบ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ หรือ เครื่องสแกนใบหน้า และชุดกลอน เป็นต้น
3.ชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า หรือจะเป็นชุดกลอนแบบสลัก แล้วแต่หน้างานว่าเราต้องการแบบไหน แต่ที่นิยมสุด ใช้ดีสุด แข็งแรงทนทานสุดต้องเป็นชุดกลอนแม่เหล็กไฟฟ้า
4.ปุ่มกดออก จะใช้ 1 ตัว 2 ตัว หรือจะใช้ปุ่มกดออกแบบ Remote ก็สามารถทำได้ ตามที่ได้เขียนบทความ รีวิว ไปก่อนหน้า เข้าไปอ่านได้ที่นี้เลย Remote Access Control

เมื่อเรารู้จักกันแล้วว่าชุดควบคุมประตู 1 ชุดประกอบไปด้วยอะไรบ้าง ที่นี้เรามาดูข้อมูลด้านเทคนิคกันอีกหน่อยในเรื่องการเชื่อมต่อระบบ โดยสามารถเชื่อมต่อได้ 2 แบบ คือ เชื่อมต่อโดยตรงผ่าน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ และ เครื่องสแกนใบหน้า หรือจะเชื่อมผ่าน power supply ซึ่งเป็นความเหมือนที่แตกต่างเพราะทำงานได้เหมือนกันแต่จะต่างกันก็ตรงที่ จุดที่ใช้ควบคุมสั่งการชุดกลอนแม่เหล็กและการเดินสายนั้นเอง เอาล่ะไปดูวิธีการเดินสายกันต่อเลย

57


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีอยู่ตามท้องตลาดมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับการใช้งาน และคุ้มค่าเงินที่เสียไปมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงต้องศึกษาสเปคเครื่องฯ รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของเครื่องให้มากที่สุด เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ก่อนอื่นเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้งานก่อน

เลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เหตุผลที่หนึ่ง

จะต้องทราบถึงความต้องการใช้งานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือว่าต้องการใช้เพื่อบันทึกเวลาทำงานอย่างเดียว หรือต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้ หรือแม้แต่กระทั่งต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่ได้ เพราะจะเป็นการเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

เหตุผลที่สอง

จะต้องทราบจำนวนคนที่จะต้องใช้เครื่องในการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อกำหนดจำนวนเครื่องที่จะนำมาใช้ หรือเครื่องที่มีราคาถูกลง อย่างเช่น โรงงานมีพนักงาน 1,500 คน ถ้าไปดูเครื่องแสกนลายนิ้วมือที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้แค่เครื่องละ 500 ลายนิ้วมือ จะต้องซื้อเครื่องฯ ถึง 3 เครื่อง แต่ถ้ามีเครื่องที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ ก็จะใช้แค่ 1 เครื่องเท่านั้น และยังสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนของพนักงานในอนาคตได้อีกด้วย และเครื่องฯ ที่มีจำนวนบันทึกลายนิ้วมือที่ต่างกัน ราคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็ย่อมต่างกันไปด้วย ดังนั้นจึงต้องเลือกรุ่นที่ใช้งานได้ และราคาไม่แพงจนเกินไป

เหตุผลที่สาม

เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อเพื่อจัดการข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยส่วยมากตัวเครื่องฯ อาจจะมีการเชื่อมต่อได้หลายๆ แบบ เช่น การเชื่อมต่อแบบ TCP/IP ถ้าที่หน้างานมีข้อกำกัด ไม่สามารถเดินสาย LAN ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกการเชื่อมต่อแบบอื่น อย่างการเชื่อมต่อแบบ RS485 แทน หรือเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้ ก็จะสะดวกมากขึ้นกับการนำไปใช้งาน

เหตุผลที่สี่

สถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะต้องดูให้เหมาะสม เพราะมีผลต่อการใช้งานค่อนข้างมาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกออกแบบมาให้ใช้ภายในอาคาร ในการจะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือภายนอกของอาคาร จำเป็นต้องเลือกที่สามารถกันน้ำ และกันฝุ่นได้แต่ถ้าไม่สามารถหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่กันทั้งสองอย่างได้ ก็ต้องหากล่องมาป้องกันเครื่องฯ แทนเพื่อป้องกันน้ำ และฝุ่นเข้าเครื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้มากขึ้น

เหตุผลที่ห้า

เรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่เป็นข้อกำจัดอยู่บ้าง จำเป็นต้องพิจารณาเลือกซื้อเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เพื่อที่จะได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ไม่แพงจนเกินความจำเป็น

เหตุผลที่หก

เรื่องของการรับประกันสินค้า เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าอันดับต้นๆ เพราะเวลาเครื่องมีปัญหา หรือเกิดเสียขึ้นมาจะได้มีทางแก้ไข โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลการเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือครั้งหน้า หรือการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือคราวหน้าก็สามารถ นำข้อมูลนี้ไปพิจารณาในการซื้อ หวังว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะพอมีประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยความเป็นมาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในทุกวงการ เช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน สำหรับเข้าออกงาน ระบบเปิด-ปิดประตู ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้แก่ การพิสูจน์ตัวตน โดยอาศัยหลักการที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกัน การทดแทนการใช้บัตร เช่น ATM, Credit card, Smart card

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger scan หรือ Fingerprint Scanner เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูลดิจิทอล ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนด้วยระบบตอกบัตร แต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษตอกบัตร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก

ในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้แม่นยำ มีความผิดพลาดของข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย และสะดวกในการติดตั้ง ด้วยเห็นผลดังกล่าวจึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องใช้สำนักงานที่องค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันต้องหามาใช้ไปแล้วนั่นเอง

Biometrics คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ ที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้น ในกรณีที่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฎหมายได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น ส่วนเสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์

ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของเจ้าของ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา) ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics การสแกนลายนิ้วมือหรือที่เรียกว่า Biometric ซึ่งรหัสเป็น รหัสประจำตัวที่มีเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้น ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้

58


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีอยู่ตามท้องตลาดมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับการใช้งาน และคุ้มค่าเงินที่เสียไปมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงต้องศึกษาสเปคเครื่องฯ รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของเครื่องให้มากที่สุด เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ก่อนอื่นเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้งานก่อน

เลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เหตุผลที่หนึ่ง

จะต้องทราบถึงความต้องการใช้งานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือว่าต้องการใช้เพื่อบันทึกเวลาทำงานอย่างเดียว หรือต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้ หรือแม้แต่กระทั่งต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่ได้ เพราะจะเป็นการเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

เหตุผลที่สอง

จะต้องทราบจำนวนคนที่จะต้องใช้เครื่องในการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อกำหนดจำนวนเครื่องที่จะนำมาใช้ หรือเครื่องที่มีราคาถูกลง อย่างเช่น โรงงานมีพนักงาน 1,500 คน ถ้าไปดูเครื่องแสกนลายนิ้วมือที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้แค่เครื่องละ 500 ลายนิ้วมือ จะต้องซื้อเครื่องฯ ถึง 3 เครื่อง แต่ถ้ามีเครื่องที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ ก็จะใช้แค่ 1 เครื่องเท่านั้น และยังสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนของพนักงานในอนาคตได้อีกด้วย และเครื่องฯ ที่มีจำนวนบันทึกลายนิ้วมือที่ต่างกัน ราคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็ย่อมต่างกันไปด้วย ดังนั้นจึงต้องเลือกรุ่นที่ใช้งานได้ และราคาไม่แพงจนเกินไป

เหตุผลที่สาม

เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อเพื่อจัดการข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยส่วยมากตัวเครื่องฯ อาจจะมีการเชื่อมต่อได้หลายๆ แบบ เช่น การเชื่อมต่อแบบ TCP/IP ถ้าที่หน้างานมีข้อกำกัด ไม่สามารถเดินสาย LAN ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกการเชื่อมต่อแบบอื่น อย่างการเชื่อมต่อแบบ RS485 แทน หรือเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้ ก็จะสะดวกมากขึ้นกับการนำไปใช้งาน

เหตุผลที่สี่

สถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะต้องดูให้เหมาะสม เพราะมีผลต่อการใช้งานค่อนข้างมาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกออกแบบมาให้ใช้ภายในอาคาร ในการจะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือภายนอกของอาคาร จำเป็นต้องเลือกที่สามารถกันน้ำ และกันฝุ่นได้แต่ถ้าไม่สามารถหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่กันทั้งสองอย่างได้ ก็ต้องหากล่องมาป้องกันเครื่องฯ แทนเพื่อป้องกันน้ำ และฝุ่นเข้าเครื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้มากขึ้น

เหตุผลที่ห้า

เรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่เป็นข้อกำจัดอยู่บ้าง จำเป็นต้องพิจารณาเลือกซื้อเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เพื่อที่จะได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ไม่แพงจนเกินความจำเป็น

เหตุผลที่หก

เรื่องของการรับประกันสินค้า เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าอันดับต้นๆ เพราะเวลาเครื่องมีปัญหา หรือเกิดเสียขึ้นมาจะได้มีทางแก้ไข โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลการเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือครั้งหน้า หรือการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือคราวหน้าก็สามารถ นำข้อมูลนี้ไปพิจารณาในการซื้อ หวังว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะพอมีประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยความเป็นมาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในทุกวงการ เช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน สำหรับเข้าออกงาน ระบบเปิด-ปิดประตู ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้แก่ การพิสูจน์ตัวตน โดยอาศัยหลักการที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกัน การทดแทนการใช้บัตร เช่น ATM, Credit card, Smart card

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger scan หรือ Fingerprint Scanner เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูลดิจิทอล ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนด้วยระบบตอกบัตร แต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษตอกบัตร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก

ในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้แม่นยำ มีความผิดพลาดของข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย และสะดวกในการติดตั้ง ด้วยเห็นผลดังกล่าวจึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องใช้สำนักงานที่องค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันต้องหามาใช้ไปแล้วนั่นเอง

Biometrics คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ ที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้น ในกรณีที่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฎหมายได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น ส่วนเสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์

ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของเจ้าของ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา) ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics การสแกนลายนิ้วมือหรือที่เรียกว่า Biometric ซึ่งรหัสเป็น รหัสประจำตัวที่มีเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้น ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้

การเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

อย่างที่ได้บอกไว้ในหลาย ๆ บทความว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไม่ใช่แค่บริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เท่านั้นที่นิยมใช้กัน ปัจจุบันบริษัทขนาดเล็ก ร้านค้า ร้านขายยาหรือร้านอาหารก็นำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้าไปใช้งานแทนเครื่องตอกบัตรแทบทั้งหมด เพราะสามารถป้องกันการบันทึกเวลาแทนกันได้ ง่ายต่อการบริหารจัดการ ง่ายต่อการคำนวณเวลาทำงานและง่ายต่อการบำรุงรักษา ซึ่งในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เรื่องการเริ่มต้นใช้งาน จะใช้งานอย่างไร ? เริ่มตรงไหนก่อนดี

ข้อมูลเบื้องต้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทุกเครื่อง ไม่ว่าจะใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time หรือ จะสามารถดาวน์โหลด Excel ออกมาจากตัวเครื่องได้เลย เช่น cmi689 จะต้องเริ่มต้นบันทึกข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน ข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้า ที่ตัวเครื่องก่อนทั้งสิ้น แล้วจึงค่อยดาวน์โหลดผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เราเคยเขียนบทความไว้ หรือคลิ้กที่นี้เพื่อเข้าไปดูกันว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดาวน์โหลดผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ขั้นตอนแรก

เราสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งเลยหรือรอก่อน หากต้องการติดตั้งเลย วิธีการติดตั้งนั้นแสนจะง่ายดายอ่านบทความนี้ได้เลย การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เมื่อพร้อมแล้วเราก็แค่เสียบปลั๊กและกดปุ่มเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่สอง

เริ่มกันที่ตรวจสอบวันที่และเวลาว่าตรงกับวันที่และเวลาปัจจุบันหรือไม่? เพราะ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บางเครื่องอาจช้าไปหรือเร็วไปจากเวลาปกติของบ้านเรา ปรับเวลาให้เป็นปัจจุบันซะ!!! เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

ขั้นตอนที่สาม

เริ่มเก็บข้อมูลพนักงาน หากเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็เก็บลายนิ้วมือ หากเป็นเครื่องสแกนใบหน้าจะเก็บใบหน้าและนิ้วด้วยก็ได้เพราะเครื่องสแกนใบหน้าสแกนได้ทั้งหน้าและนิ้ว ในส่วนรหัสพนักงานเราสามารถตั้งเองได้ตามรหัสทะเบียนพนักงานของฝ่ายบุคคล หรือจะให้เครื่องกำหนดให้อัตโนมัติก็ได้เช่นกัน และเมื่อเราเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าพนักงานสำเร็จแล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็พร้อมสำหรับการใช้งาน

สำหรับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time กำหนดเพียงแค่นี้ก็ให้พนักงานสแกนเข้า-ออก ได้เลย ส่วนจะกำหนดเวลาเข้างาน-ออกงาน กะการทำงาน โอที วันหยุด ตรวจสอบรายงาน ตรงนี้เราจะมากำหนดที่โปรแกรมคำนวณเวลา ดูขั้นตอนการตั้งค่าได้ที่นี้ การใช้งานโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time การตั้งค่า และหลังจากกำหนดและเริ่มใช้งานเรียบร้อยแล้วดูตัวอย่างรายงานได้ที่นี้ ตัวอย่างรายงานโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Timeหัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประเภทของหัวอ่านแต่ละชนิดนั้น มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปจากการออกแบบวัสดุที่ใช้ในการผลิต หรือขั้นตอนในการผลิต ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วว่าอย่างไหนดีกว่ากัน ต้องถามก่อนว่าต้องการนำไปใช้งานด้านไหน เพราะหัวอ่านแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างด้วย

เพราะฉะนั้นต้องเลือกประเภทของหัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานด้วยถึงจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพตรงกับงานที่สุดซึ่งบางย่างราคาอาจจะต่างกันมาแต่การในไปใช้งานสามารถนำไปใช้งานแทนกันได้คุณภาพที่ยอมรับได้

Lumidigm Fingerprint Sensor

หัวอ่านแบบ Lumiddigm นี้การทำงานคล้าย ๆ กับหัวอ่านพี่พบเห็นได้ทั่วไป แต่ความพิเศษของหัวอ่านชนิดนี้ก็คือ การอ่านลายนิ้วมือที่มีการอ่านได้ลึกกว่าหัวอ่านทั่ว ๆ ไป โดยหัวอ่านทั่ว ๆ ไปนั้นสามารถอ่านลายนิ้วมือได้แค่ที่ผิวหนังชั้นนอกเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปของผิวหนังชั้นนอกก็จะส่งต่อการอ่านลายนิ้วมือโดยทันที แต่หัวอ่านแบบ Lumidigm นั้นจะอ่านลายนิ้วมือที่ต้นกำเนิดของลายนิ้วมือซึ่งจะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังอีกทีจึงทำให้อ่านลายนิ้วมือได้อย่างแม่นยำมาก และไม่ต้องกังวลเรื่องลายนิ้วมือที่เป็นผิวหนังชั้นนอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด และการอ่านจะใช้เวลาในการอ่านประมาณ 3 วินาที ทุกลายนิ้วมือ และยังมีราคาแพงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมในการใช้งาน

SecuGen fingerprint Sensor

เทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือ SecuGen เป็นเทคโนโลยี SEIR (Surface Enhanced Image Reflection) จดสิทธิบัตรโดย SecuGen เทคโนโลยีสะท้อนแสง และเปรียบเทียบภาพลายนิ้วมือที่มีความคมชัดสูง และมีการบิดเบือนต่ำความคมชัดของภาพภายใต้เงื่อนไขการสะท้อนแสง เมื่อแสงกระทบกับลายนิ้วมือก็จะปรากฏส่วนที่เป็นร่องลึกจะเป็นภาพความสว่าง และส่วนที่พื้นผิวจะเป็นภาพสีดำ เกิดเป็นภาพสีขาว และสีดำไปตกบนตัวรับภาพ ส่วนมากจะพบหัวอ่าน SecuGen นี้ได้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ผลิตจากโซนยุโรปโดยตัวเครื่องที่ให้หัวอ่านของ SecuGen นี้จะมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ผลิตในแถบเอเชีย

อาศัยความคมชัดของภาพเป็นจุดเด่น ความคมชัดภาพดิบสูง (ยังไม่ประมวลผล) รูปภาพสันลายนิ้วมือจะปรากฏเป็นสีดำสนิทในขณะที่ ร่องลายนิ้วมือปรากฏเป็นขาวสนิท ด้วยวิธีการนี้ในการประมวลผลภาพดิบก็จะไม่มี ความคลุมเครือระหว่างพื้นที่สีดำ และสีขาวของภาพ และก็ไม่มีการเสียเวลาหรือลดประสิทธิภาพในการค้นหา และจับคู่ลายนิ้วมือหากพื้นที่บางส่วนของภาพดิบถูกสีเทา (ความคมชัดต่ำ) การประมวลผลเพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่สีเทาอยู่ในพื้นที่สีดำ หรือสีขาวนี้ไม่เพียงแต่จะลดประสิทธิภาพของระบบ biometric แต่จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ปัญหาแบบ FTIR ในความเป็นจริงภาพสันลายนิ้วมือจะไม่สีดำสนิทแต่มักจะเป็นสีเทา แม้แสงที่ยอดสันได้รับการดูดซึม บางส่วนที่เหลือจะกระจายแสงจากแนวพื้น แสงที่กระจายจะถูกเก็บรวบรวมโดยเซ็นเซอร์ภาพ ซึ่งจะเป็นสีดำ หรือ เป็นสีเทา ดังนั้นภาพลายนิ้วมือที่สร้างโดยวิธีการตาม FTIR และดูดซึมมักจะประสบปัญหาประสิทธิภาพ และ ความถูกต้องเกิดขึ้นจากภาพความคมชัดต่ำ

จุดเด่นของ SecuGen

1.หัวอ่านเป็นปรึซึมมีความคงทนสูง ทนต่อการขีดข่วน ทนต่อการกัดกร่อนของเหงื่อ
2.ภาพคุณภาพสูงหมายถึงความแม่นยำมาก
3.Sensors SecuGen จะสนับสนุนหลากหลายแพลตฟอร์มและรองรับ biometric มาตรฐาน
4.เทคโนโลยี SecuGen ยังได้รับมาตรฐานจาก American National Standards Institute (ANSI)
Capacitive Fingerprint Sensor

เป็นหัวอ่านที่อ่านโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กในการตรวจสอบการสัมผัสนิ้วมือกับหัวอ่าน ไม่มีปัญหาเรื่องแสงแดด เพราะไม่ได้อ่านโดยแสง มีการป้องกันฝุ่นละออง และโดนน้ำก็ไม่เป็นไรสามารถเช็ดและทำการอ่านได้ทันที มีความเร็วในการอ่านสูง เหมาะกับสถานที่ติดตั้งกลางแจ้งที่มีแสงแดดส่องถึงและกันลายนิ้วมือปลอมได้เพราะว่าลายนิ้วมือปลอมไม่สามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมาได้

Optical Fingerprint Sensor

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นหัวอ่านชนิด Optical Fingerprint Sensor เป็นที่นิยมสูงสุดเพราะราคาไม่สูง และมีประสิทธิภาพดีและ การอ่านรวดเร็ว สามารถรองรับใช้งานกับจำนวนผู้ใช้จำนวนมาก ในปัจจุบันหัวอ่าน Optical Fingerprint sensor มีที่ใช้ในการอ่านหลายแบบกันไป เมื่อก่อนจะมีแผ่น polymer เคลือบอยู่ด้านบนเพื่อใช้ในการช่วยขยายลายนิ้วมือให้ชัดเจนขึ้นแต่มีความเสียหายได้ง่าย เพราะเป็นเหมือนแผ่นยางง่ายต่อการเกิดรอยขีดข่วนจึงได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันไม่มีการเคลือบ Polymer แล้วแต่การสแกนลายนิ้วมือยังคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ในความเป็นจริงแล้วหัวอ่านที่เป็นแบบกระจกนั้นก็คือ ปริซึม โดยปัจจุบันไฟ LED ทีเป็นต้นกำเนิดแสงนั้นมีให้พบเห็นอยู่ด้วยกัน 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีสุดท้ายสีน้ำเงิน

U.are.U

เป็นหัวอ่านที่ใช้แสง Optical ในการอ่านเช่นเดียวกัน แต่มีความละเอียดในการอ่านมากกว่า หัวอ่านชนิดอื่นๆ มีกระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือเพิ่มเติมมากว่าแบบ Optical จึงมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า และอ่านลายนิ้วมือของบุคคลที่มีลายนิ้วมือที่ยากได้ดีส่วนใหญ่พบเห็นหัวอ่านชนิดนี้ตามร้านเช่าสินค้าต่าง ๆ หรือตามหน่วยงานราชการเพราะ หัวอ่านชนิดนี้ต้องใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อนำหัวอ่านชนิดนี้ไปใช้งาน

Swipe Fingerprint Sensor

เป็นหัวอ่านที่ใช้การอ่านแบบคลื่นแม่เหล็ก ลักษณะการวางนิ้วต้องรูดนิ้วที่หัวอ่าน เพื่อทำการอ่านนิ้วมือ และต้องระมัดระวังในการอ่านด้วย เพราะต้องทำในตำแหน่งเดิมเพื่อให้สามารถอ่านได้และการรูดจะต้องไม่เร็วจนเกินไปไม่อย่างนั้นตัวหัวอ่านอาจอ่านลายนิ้วมือได้ไม่ครบ หรืออาจจะอ่านลายนิ้วมือไม่ได้ และ หัวอ่านชนิดนี้ไม่เหมาะนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีผู้ใช้เยอะ ๆ เราจึงพบเห็นหัวอ่านชนิดนี้มากับอุปกรณ์ มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ผู้ใช้ไม่เกิน 5- 10 คนในการใช้งานสูงสุด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่องใช้กับหลายบริษัทได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง สามารถใช้ได้กับกี่บริษัทฯ หากเรามีบริษัทในเครือหลายบริษัทจะสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องเดียวกันได้ไหม? หรือต้องแยก 1 บริษัท 1 เครื่อง? เป็นคำถามที่เจอบ่อย ๆ วันนี้แอดมินจึงถือเอาประเด็นคำถามนี้มาเขียนเป็นบทความอธิบายให้ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่กำลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ทราบ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการทำงาน การเก็บข้อมูล การเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคล รวมไปถึงการคัดแยกพนักงานหรือผู้ใช้งานออกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ replica patek philippe
หลักการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การทำงานก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร ตัวเครื่องจะทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวตน หากพบข้อมูลในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะบันทึกเวลาที่สแกนเก็บไว้ในระบบ (บันทึกเวลาทำงาน) เมื่อเราต้องการข้อมูลหรือต้องการรายงานเราจะต้องนำข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกไว้ไปประมวลผลต่อในโปรแกรม premium time เมื่อนำรายการบันทึกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าสู่โปรแกรม premium time แล้ว โปรแกรม premium time ก็จะเป็นผู้คำนวณเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที รวมถึงคำนวณเวลาตามกะการทำงานเองทั้งหมด ในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาที่โปรแกรม premium time สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. ผ่าน usb flash drive 2.ผ่านสายแลนด์ ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องที่เราใช้งานจะรองรับการเชื่อมต่อผ่านอะไรได้บ้าง

เมื่อทราบข้อมูลคร่าว ๆ ในหลักการทำงาน การประมวลผลของระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือแล้ว แอดมินจึงขอตอบคำถามตามหัวข้อบทความดังนี้ เราสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพียง 1 เครื่องกับกี่บริษัทก็ได้ ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะไม่ทราบว่าพนักงานท่านดังกล่าวเป็นคนของบริษัทไหน เครื่องจะทราบเพียงแค่ รหัสพนักงาน ลายนิ้วมือหรือใบหน้า หากมีการสแกนผ่านเครื่องก็จะบันทึกเวลาไว้ ตัวเครื่องจะทำเพียงแค่นี้ ในส่วนการจำแนกพนักงานออกตามบริษัทจะเป็นหน้าที่ของโปรแกรม premium time ซึ่งเราจะสร้างกี่บริษัททำการก็ได้ในโปรแกรม เมื่อสร้างบริษัททำการเสร็จก็ให้โอนย้ายพนักงานแต่ละท่านเข้าสู่บริษัทนั้น ๆ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

แก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสแกนยาก สแกนไม่ติด

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีฟังก์ชั่นให้สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วย ซึ่งสำหรับบางประเภทธุรกิจเรามักได้ยินพนักงานพูดอยู่เสมอว่า "สแกนนิ้วไม่ติด" หรือ "สแกนยาก" สแกนแล้วสแกนอีกก็ยังไม่ติด แอดมินจึงเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือฝ่ายบุคคล เพื่อจะได้มีข้อมูลว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะแก้ไขปัญหายังไง? แอดมินเชื่อว่าการที่เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ล่วงหน้าจะช่วยให้เราวางแผนเพื่อแก้ไขได้อย่างถูกวิธี

เครื่องสแกนลายนิ้วมือในยุคปัจจุบันหัวอ่านจะเป็นแบบคริสตัลหรือพูดง่าย ๆ คือหัวอ่านกระจก ซึ่งหัวอ่านแบบกระจกจะมีความทนทานสูง ทนต่อรอยขีดข่วน ทนต่อแรงกระแทกจากการวางนิ้ว ทนต่อการใช้งานหนัก ซึ่งแน่นอนว่าหัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือยุคนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่มันก็มีข้อเสียอยู่หนึ่งเรื่องก็คือหัวอ่านแบบกระจกจะอ่านนิ้วได้ละเอียดน้อยลง เพราะตัวหัวอ่านกระจกจะไม่มียางหรือโพลีเมอร์ที่สามารถฝังเข้าไปในลายนิ้วมือตอนเราสแกนนิ้วเหมือนเมือ 5 ปี 10 ปีที่แล้ว ดังนั้นการใช้หัวอ่านแบบกระจกจึงจำเป็นต้องต้องเรียนรู้วิธีการสแกนนิ้วที่ถูกต้อง การใช้งานที่ถูกวิธี ก็จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป

เหตุที่สแกนนิ้วยาก สแกนไม่ติด ต้องสแกนกันหลาย ๆ ครั้งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันหลาย ๆ ส่วน แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากปัญหาหลัก ๆ 2 เรื่องด้วยกัน คือ

1.ตำแหน่งการวางนิ้วไม่ถูกต้อง เรื่องนี้ต้องย้อนไปตอนเราเก็บลายนิ้วมือเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือครั้งแรก ให้จำว่าเราวางนิ้วตำแหน่งใหน สูง กลาง ต่ำ เบียดไปทางซ้าย เบียดไปทางขวา เพราะตัวเครื่องสแกนนิ้วจะจดจำค่าการบันทึกนั้นไว้ เมื่อเรามาสแกนแล้วไม่ได้วางตำแหน่งใกล้เคียงของเดิมตามข้อมูลในฐานระบบจึงทำให้สแกนยาก สแกนไม่ติด สแกนหลาย ๆ รอบจึงจะได้นั้นเอง

2.นิ้วมือสกปรก มีฝุ่นเกาะตามร่องลายนิ้วมือ หรือมีคราบเปื่อน หรือนิ้วชื้นมีน้ำตามร่องลายนิ้วมือจะสแกนยาก เพราะหัวอ่านแบบกระจกไม่มีโพลีเมอร์ที่จะเข้าไปฝังตามร่องลายนิ้วมือ เมื่อร่องของลายนิ้วมือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ ทำให้การถ่ายภาพลายนิ้วมือไม่ชััด เมื่อภาพไม่ชัดระบบก็จะไม่สามารถนำไปประมวลผลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลได้ ส่งผลให้สแกนยาก สแกนไม่ติด สแกนแล้วสแกนอีกหลาย ๆ รอบ

การแก้ไขปัญหาสแกนยาก สแกนไม่ติด ต้องสแกนแล้วสแกนอีกหลาย ๆ รอบ ?

วิธีแก้ไขปัญหานั้นง่ายมากเพียงแค่เราจะต้องบันทึกลายนิ้วมือตรงกลางนิ้ว และวางนิ้วตรงกลางหัวอ่านตอนเก็บลายนิ้วมือเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือครั้งแรก ให้ทำความสะอาดนิ้วก่อนเก็บลายนิ้วมือจะช่วยให้เราได้ลายนิ้วมือที่คมชัด และหากพบกว่ามือเปื่อนสิ่งสกปรกให้ล้างทำความสะอาดและเช็ดมือให้แห้งก่อนการสแกนนิ้วเสมอ เพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้เราสแกนนิ้วเข้าออกได้อย่างง่ายดาย

โดยสรุป หากเราเก็บลายนิ้วมือไว้คม ชัด และมีคุณภาพ จะช่วยให้การสแกนเข้าและออกง่ายขึ้น แต่สำหรับพนักงานที่มีลายนิ้วมือบางหรือไม่มีลายนิ้วมืออาจต้องใช้เป็นเครื่องสแกนใบหน้าหรือทาบบัตรแทน เครื่องสแกนลายนิ้วมือปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับพนักงานที่ลายนิ้วบางการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หากเราติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถูกต้องและมีการบำรุงรักษาถูกวิธี แน่นอนว่าอายุการใช้งานของตัวเครื่องก็จะยาวนานยิ่งขึ้น... ครั้งนี้เราจะมาแนะนำวิธีการบำรุงรักษา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้สามารถใช้งานได้แบบยาว ๆ ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังต่อไป

การติดตั้ง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับภายในอาคาร หรือin door หากต้องการติดตั้งไว้ภายนอกอาคารหรือ out door จำเป็นจะต้องมีกล่องกันน้ำเพื่อป้องกันตัวเครื่องโดนน้ำ และจะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงการปะทะกับแสงแดดโดยตรง เนื่องจากหัวอ่านลายนิ้วมือหรือกล้องที่ใช้ในการสแกนใบหน้าไวต่อแสงมาก หากเจอแสงส่องเข้าไปที่หัวอ่านหรือกล้องโดยตรงจะมีผลต่อการสแกนเข้าและออกอย่างแน่นอน ให้เราลองนึกถึงการถ่ายภาพย้อนแสง ตัวเครื่องก็จะทำงานหนักขึ้นเพื่อประมวลผลนั้นเอง

เมื่อเรารู้แล้วว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควรติดตั้งไว้ตรงไหน ติดตั้งอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับแสงแดด ต่อมาก็เข้าสู่กระบวนการใช้งาน ในการสแกนลายนิ้วมือที่ถูกวิธี เราเพียงใช้นิ้วที่สะอาดสัมผัสไปที่หัวอ่านเบา ๆ ไม่ต้องบี้ ไม่ต้องเค้น ไม่ต้องกดแรง ๆ เพียงแค่วางนิ้วเบา ๆ ตัวเครื่องก็จะประมวลผลทันที แม้ว่าหัวอ่านของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะผลิตมาจากคริสตัลหรือกระจกทนต่อรอยขีดข่วน แต่การกดแรง ๆ การกระแทกบ่อย ๆ ก็อาจส่งผลในระยะยาวได้เช่นกัน

การติดตั้งถูกต้อง ใช้งานได้อย่างถูกวิธี

เราก็มาทราบกันต่อในส่วนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่เราใช้งานอยู่ เพื่อยืดอายุ เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ซึ่งในการบำรุงรักษาจะแยกออกเป็น

59


เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่มีอยู่ตามท้องตลาดมีอยู่มากมายหลายยี่ห้อ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจะเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือแบบไหนดีถึงจะเหมาะกับการใช้งาน และคุ้มค่าเงินที่เสียไปมากที่สุด ดังนั้นก่อนที่ตัดสินใจซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ จึงต้องศึกษาสเปคเครื่องฯ รวมถึงฟังก์ชั่นการใช้งานต่างๆ ของเครื่องให้มากที่สุด เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจ ก่อนอื่นเริ่มจากความต้องการของผู้ใช้งานก่อน

เลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เหตุผลที่หนึ่ง

จะต้องทราบถึงความต้องการใช้งานในเครื่องสแกนลายนิ้วมือว่าต้องการใช้เพื่อบันทึกเวลาทำงานอย่างเดียว หรือต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถควบคุมการเปิด-ปิดประตูได้ หรือแม้แต่กระทั่งต้องการเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานนอกสถานที่ได้ เพราะจะเป็นการเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด

เหตุผลที่สอง

จะต้องทราบจำนวนคนที่จะต้องใช้เครื่องในการสแกนลายนิ้วมือ เพื่อกำหนดจำนวนเครื่องที่จะนำมาใช้ หรือเครื่องที่มีราคาถูกลง อย่างเช่น โรงงานมีพนักงาน 1,500 คน ถ้าไปดูเครื่องแสกนลายนิ้วมือที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้แค่เครื่องละ 500 ลายนิ้วมือ จะต้องซื้อเครื่องฯ ถึง 3 เครื่อง แต่ถ้ามีเครื่องที่สามารถบันทึกลายนิ้วมือได้ 3,000 ลายนิ้วมือ ก็จะใช้แค่ 1 เครื่องเท่านั้น และยังสามารถรองรับการเพิ่มจำนวนของพนักงานในอนาคตได้อีกด้วย และเครื่องฯ ที่มีจำนวนบันทึกลายนิ้วมือที่ต่างกัน ราคาเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็ย่อมต่างกันไปด้วย ดังนั้นจึงต้องเลือกรุ่นที่ใช้งานได้ และราคาไม่แพงจนเกินไป

เหตุผลที่สาม

เป็นเรื่องของการเชื่อมต่อเพื่อจัดการข้อมูลที่ถูกเก็บไว้บนเครื่องสแกนลายนิ้วมือ โดยส่วยมากตัวเครื่องฯ อาจจะมีการเชื่อมต่อได้หลายๆ แบบ เช่น การเชื่อมต่อแบบ TCP/IP ถ้าที่หน้างานมีข้อกำกัด ไม่สามารถเดินสาย LAN ได้ ก็จำเป็นที่จะต้องเลือกการเชื่อมต่อแบบอื่น อย่างการเชื่อมต่อแบบ RS485 แทน หรือเลือกเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่สามารถโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Flash Drive ได้ ก็จะสะดวกมากขึ้นกับการนำไปใช้งาน

เหตุผลที่สี่

สถานที่ที่จะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะต้องดูให้เหมาะสม เพราะมีผลต่อการใช้งานค่อนข้างมาก เครื่องสแกนลายนิ้วมือถูกออกแบบมาให้ใช้ภายในอาคาร ในการจะติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือภายนอกของอาคาร จำเป็นต้องเลือกที่สามารถกันน้ำ และกันฝุ่นได้แต่ถ้าไม่สามารถหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่กันทั้งสองอย่างได้ ก็ต้องหากล่องมาป้องกันเครื่องฯ แทนเพื่อป้องกันน้ำ และฝุ่นเข้าเครื่อง เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือให้มากขึ้น

เหตุผลที่ห้า

เรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่เป็นข้อกำจัดอยู่บ้าง จำเป็นต้องพิจารณาเลือกซื้อเครื่องที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด เพื่อที่จะได้เครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ไม่แพงจนเกินความจำเป็น

เหตุผลที่หก

เรื่องของการรับประกันสินค้า เป็นเรื่องสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าอันดับต้นๆ เพราะเวลาเครื่องมีปัญหา หรือเกิดเสียขึ้นมาจะได้มีทางแก้ไข โดยไม่ต้องซื้อเครื่องใหม่

เป็นอย่างไรบ้างสำหรับข้อมูลการเลือกซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือครั้งหน้า หรือการซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือคราวหน้าก็สามารถ นำข้อมูลนี้ไปพิจารณาในการซื้อ หวังว่าข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะพอมีประโยชน์แก่ผู้อ่านบ้างไม่มากก็น้อยความเป็นมาของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในทุกวงการ เช่น ด้านระบบรักษาความปลอดภัย บันทึกเวลาทำงาน สำหรับเข้าออกงาน ระบบเปิด-ปิดประตู ระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ เป็นต้น จุดประสงค์หลักของการใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือได้แก่ การพิสูจน์ตัวตน โดยอาศัยหลักการที่ว่าลายนิ้วมือทุกคนมีความแตกต่างกัน การทดแทนการใช้บัตร เช่น ATM, Credit card, Smart card

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ มีชื่อเรียกในภาษาอังกฤษว่า Finger scan หรือ Fingerprint Scanner เป็นเครื่องมือที่ถูกใช้ในการแปลงข้อมูลจากลายนิ้วมือของแต่ละบุคคล เพื่อเก็บบันทึกในรูปแบบของข้อมูลดิจิทอล ในยุคปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยมีความก้าวหน้ามากขึ้นเครื่องสแกนลายนิ้วมือจึงเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นด้วย เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นเครื่องมือที่นิยมนำมาใช้งานกันมากที่สุดตามโรงงานอุตสาหกรรม เพราะเมื่อก่อนตามโรงงานอุตสาหกรรมยังคงใช้ระบบตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคนด้วยระบบตอกบัตร แต่การใช้ระบบตอกบัตรจะทำให้โรงงานต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของกระดาษตอกบัตร ดังนั้นเมื่อมีการนำระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาประยุกต์จึงทำให้สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายได้มาก

ในปัจจุบันเครื่องสแกนลายนิ้วมือยังถูกนำมาใช้งานกับธุรกิจทั่วไปหรืออาคารสำนักงานทั่วไปอีกด้วย อีกทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงทำให้เครื่องสแกนลายนิ้วมือมีความสามารถในการบันทึกเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้แม่นยำ มีความผิดพลาดของข้อมูลน้อย ใช้งานง่าย และสะดวกในการติดตั้ง ด้วยเห็นผลดังกล่าวจึงทำให้ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ได้กลายเป็นอุปกรณ์พื้นฐานของเครื่องใช้สำนักงานที่องค์กรต่าง ๆ ในยุคปัจจุบันต้องหามาใช้ไปแล้วนั่นเอง

Biometrics คือการผสมผสานเทคโนโลยีทางด้านชีวภาพและทางการแพทย์ กับเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยการตรวจวัดคุณลักษณะทางกายภาพ (Physical Characteristics) และลักษณะทางพฤติกรรม (Behaviors) ที่เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนมาใช้ในการระบุตัวบุคคลนั้น ๆ แล้วนำสิ่งเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะ ที่ได้มีการบันทึกไว้ในฐานข้อมูลก่อนหน้านี้ เพื่อใช้แยกแยะบุคคลนั้นจากบุคคลอื่น ๆ

นอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการตรวจสอบบุคคลคนนั้น ในกรณีที่อาจเป็นผู้ต้องสงสัยในการละเมิดกฎหมายได้อีกด้วย คุณลักษณะทางกายภาพของคนเรานั้นส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา ในขณะที่พฤติกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้การพิสูจน์บุคคลโดยการใช้ลักษณะทางกายภาพนั้น มีความน่าเชื่อถือมากกว่า ตัวอย่างของคุณลักษณะทางกายภาพที่นิยมนำมาใช้ ได้แก่ ลายนิ้วมือ ม่านตา ช่องตาดำ ฝ่ามือ และรูปหน้า เป็นต้น ส่วนเสียงพูด การลงลายมือชื่อ การใช้แป้นพิมพ์

ซึ่งจัดเป็นคุณลักษณะทางพฤติกรรมของบุคคล ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลาและการเรียนรู้ของเจ้าของ แต่ข้อดีอย่างหนึ่งของการใช้ Biometric ประเภทนี้ก็คือ ใช้ง่าย เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้ และมีอัตราเสี่ยงต่อการติดเชื้อต่ำ เนื่องจากไม่ต้องนำอวัยวะที่ไวต่อการติดเชื้อ (เช่น ดวงตา) ไปสัมผัสกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการอ่านข้อมูล Biometrics การสแกนลายนิ้วมือหรือที่เรียกว่า Biometric ซึ่งรหัสเป็น รหัสประจำตัวที่มีเฉพาะบุคคลหนึ่งบุคคลใดเท่านั้น ไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้

การเริ่มต้นใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

อย่างที่ได้บอกไว้ในหลาย ๆ บทความว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไม่ใช่แค่บริษัทขนาดกลางถึงขนาดใหญ่เท่านั้นที่นิยมใช้กัน ปัจจุบันบริษัทขนาดเล็ก ร้านค้า ร้านขายยาหรือร้านอาหารก็นำ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เข้าไปใช้งานแทนเครื่องตอกบัตรแทบทั้งหมด เพราะสามารถป้องกันการบันทึกเวลาแทนกันได้ ง่ายต่อการบริหารจัดการ ง่ายต่อการคำนวณเวลาทำงานและง่ายต่อการบำรุงรักษา ซึ่งในบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการใช้งาน เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เรื่องการเริ่มต้นใช้งาน จะใช้งานอย่างไร ? เริ่มตรงไหนก่อนดี

ข้อมูลเบื้องต้น เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ทุกเครื่อง ไม่ว่าจะใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time หรือ จะสามารถดาวน์โหลด Excel ออกมาจากตัวเครื่องได้เลย เช่น cmi689 จะต้องเริ่มต้นบันทึกข้อมูลพนักงาน รหัสพนักงาน ข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้า ที่ตัวเครื่องก่อนทั้งสิ้น แล้วจึงค่อยดาวน์โหลดผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่เราเคยเขียนบทความไว้ หรือคลิ้กที่นี้เพื่อเข้าไปดูกันว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ดาวน์โหลดผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ขั้นตอนแรก

เราสามารถเลือกได้ว่าจะติดตั้งเลยหรือรอก่อน หากต้องการติดตั้งเลย วิธีการติดตั้งนั้นแสนจะง่ายดายอ่านบทความนี้ได้เลย การติดตั้งเครื่องสแกนลายนิ้วมือ เมื่อพร้อมแล้วเราก็แค่เสียบปลั๊กและกดปุ่มเปิดเครื่อง

ขั้นตอนที่สอง

เริ่มกันที่ตรวจสอบวันที่และเวลาว่าตรงกับวันที่และเวลาปัจจุบันหรือไม่? เพราะ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บางเครื่องอาจช้าไปหรือเร็วไปจากเวลาปกติของบ้านเรา ปรับเวลาให้เป็นปัจจุบันซะ!!! เพื่อให้พร้อมสำหรับการใช้งาน

ขั้นตอนที่สาม

เริ่มเก็บข้อมูลพนักงาน หากเป็นเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็เก็บลายนิ้วมือ หากเป็นเครื่องสแกนใบหน้าจะเก็บใบหน้าและนิ้วด้วยก็ได้เพราะเครื่องสแกนใบหน้าสแกนได้ทั้งหน้าและนิ้ว ในส่วนรหัสพนักงานเราสามารถตั้งเองได้ตามรหัสทะเบียนพนักงานของฝ่ายบุคคล หรือจะให้เครื่องกำหนดให้อัตโนมัติก็ได้เช่นกัน และเมื่อเราเก็บข้อมูลลายนิ้วมือหรือใบหน้าพนักงานสำเร็จแล้ว เครื่องสแกนลายนิ้วมือก็พร้อมสำหรับการใช้งาน

สำหรับ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รุ่นที่ใช้งานร่วมกับโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time กำหนดเพียงแค่นี้ก็ให้พนักงานสแกนเข้า-ออก ได้เลย ส่วนจะกำหนดเวลาเข้างาน-ออกงาน กะการทำงาน โอที วันหยุด ตรวจสอบรายงาน ตรงนี้เราจะมากำหนดที่โปรแกรมคำนวณเวลา ดูขั้นตอนการตั้งค่าได้ที่นี้ การใช้งานโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Time การตั้งค่า และหลังจากกำหนดและเริ่มใช้งานเรียบร้อยแล้วดูตัวอย่างรายงานได้ที่นี้ ตัวอย่างรายงานโปรแกรมคำนวณเวลา Premium Timeหัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

ประเภทของหัวอ่านแต่ละชนิดนั้น มีคุณสมบัติแตกต่างกันไปจากการออกแบบวัสดุที่ใช้ในการผลิต หรือขั้นตอนในการผลิต ถ้าให้เปรียบเทียบแล้วว่าอย่างไหนดีกว่ากัน ต้องถามก่อนว่าต้องการนำไปใช้งานด้านไหน เพราะหัวอ่านแต่ละชนิดมีความเหมาะสมในการใช้งานแตกต่างด้วย

เพราะฉะนั้นต้องเลือกประเภทของหัวอ่านเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้เหมาะสมกับการนำไปใช้งานด้วยถึงจะสามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพตรงกับงานที่สุดซึ่งบางย่างราคาอาจจะต่างกันมาแต่การในไปใช้งานสามารถนำไปใช้งานแทนกันได้คุณภาพที่ยอมรับได้

Lumidigm Fingerprint Sensor

หัวอ่านแบบ Lumiddigm นี้การทำงานคล้าย ๆ กับหัวอ่านพี่พบเห็นได้ทั่วไป แต่ความพิเศษของหัวอ่านชนิดนี้ก็คือ การอ่านลายนิ้วมือที่มีการอ่านได้ลึกกว่าหัวอ่านทั่ว ๆ ไป โดยหัวอ่านทั่ว ๆ ไปนั้นสามารถอ่านลายนิ้วมือได้แค่ที่ผิวหนังชั้นนอกเท่านั้น ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงไปของผิวหนังชั้นนอกก็จะส่งต่อการอ่านลายนิ้วมือโดยทันที แต่หัวอ่านแบบ Lumidigm นั้นจะอ่านลายนิ้วมือที่ต้นกำเนิดของลายนิ้วมือซึ่งจะอยู่ใต้ชั้นผิวหนังอีกทีจึงทำให้อ่านลายนิ้วมือได้อย่างแม่นยำมาก และไม่ต้องกังวลเรื่องลายนิ้วมือที่เป็นผิวหนังชั้นนอกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างใด และการอ่านจะใช้เวลาในการอ่านประมาณ 3 วินาที ทุกลายนิ้วมือ และยังมีราคาแพงทำให้ยังไม่เป็นที่นิยมในการใช้งาน

SecuGen fingerprint Sensor

เทคโนโลยีการอ่านลายนิ้วมือ SecuGen เป็นเทคโนโลยี SEIR (Surface Enhanced Image Reflection) จดสิทธิบัตรโดย SecuGen เทคโนโลยีสะท้อนแสง และเปรียบเทียบภาพลายนิ้วมือที่มีความคมชัดสูง และมีการบิดเบือนต่ำความคมชัดของภาพภายใต้เงื่อนไขการสะท้อนแสง เมื่อแสงกระทบกับลายนิ้วมือก็จะปรากฏส่วนที่เป็นร่องลึกจะเป็นภาพความสว่าง และส่วนที่พื้นผิวจะเป็นภาพสีดำ เกิดเป็นภาพสีขาว และสีดำไปตกบนตัวรับภาพ ส่วนมากจะพบหัวอ่าน SecuGen นี้ได้ในเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ผลิตจากโซนยุโรปโดยตัวเครื่องที่ให้หัวอ่านของ SecuGen นี้จะมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่ผลิตในแถบเอเชีย

อาศัยความคมชัดของภาพเป็นจุดเด่น ความคมชัดภาพดิบสูง (ยังไม่ประมวลผล) รูปภาพสันลายนิ้วมือจะปรากฏเป็นสีดำสนิทในขณะที่ ร่องลายนิ้วมือปรากฏเป็นขาวสนิท ด้วยวิธีการนี้ในการประมวลผลภาพดิบก็จะไม่มี ความคลุมเครือระหว่างพื้นที่สีดำ และสีขาวของภาพ และก็ไม่มีการเสียเวลาหรือลดประสิทธิภาพในการค้นหา และจับคู่ลายนิ้วมือหากพื้นที่บางส่วนของภาพดิบถูกสีเทา (ความคมชัดต่ำ) การประมวลผลเพื่อตรวจสอบว่าพื้นที่สีเทาอยู่ในพื้นที่สีดำ หรือสีขาวนี้ไม่เพียงแต่จะลดประสิทธิภาพของระบบ biometric แต่จะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ปัญหาแบบ FTIR ในความเป็นจริงภาพสันลายนิ้วมือจะไม่สีดำสนิทแต่มักจะเป็นสีเทา แม้แสงที่ยอดสันได้รับการดูดซึม บางส่วนที่เหลือจะกระจายแสงจากแนวพื้น แสงที่กระจายจะถูกเก็บรวบรวมโดยเซ็นเซอร์ภาพ ซึ่งจะเป็นสีดำ หรือ เป็นสีเทา ดังนั้นภาพลายนิ้วมือที่สร้างโดยวิธีการตาม FTIR และดูดซึมมักจะประสบปัญหาประสิทธิภาพ และ ความถูกต้องเกิดขึ้นจากภาพความคมชัดต่ำ

จุดเด่นของ SecuGen

1.หัวอ่านเป็นปรึซึมมีความคงทนสูง ทนต่อการขีดข่วน ทนต่อการกัดกร่อนของเหงื่อ
2.ภาพคุณภาพสูงหมายถึงความแม่นยำมาก
3.Sensors SecuGen จะสนับสนุนหลากหลายแพลตฟอร์มและรองรับ biometric มาตรฐาน
4.เทคโนโลยี SecuGen ยังได้รับมาตรฐานจาก American National Standards Institute (ANSI)
Capacitive Fingerprint Sensor

เป็นหัวอ่านที่อ่านโดยการใช้คลื่นแม่เหล็กในการตรวจสอบการสัมผัสนิ้วมือกับหัวอ่าน ไม่มีปัญหาเรื่องแสงแดด เพราะไม่ได้อ่านโดยแสง มีการป้องกันฝุ่นละออง และโดนน้ำก็ไม่เป็นไรสามารถเช็ดและทำการอ่านได้ทันที มีความเร็วในการอ่านสูง เหมาะกับสถานที่ติดตั้งกลางแจ้งที่มีแสงแดดส่องถึงและกันลายนิ้วมือปลอมได้เพราะว่าลายนิ้วมือปลอมไม่สามารถปล่อยคลื่นแม่เหล็กออกมาได้

Optical Fingerprint Sensor

จากที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นหัวอ่านชนิด Optical Fingerprint Sensor เป็นที่นิยมสูงสุดเพราะราคาไม่สูง และมีประสิทธิภาพดีและ การอ่านรวดเร็ว สามารถรองรับใช้งานกับจำนวนผู้ใช้จำนวนมาก ในปัจจุบันหัวอ่าน Optical Fingerprint sensor มีที่ใช้ในการอ่านหลายแบบกันไป เมื่อก่อนจะมีแผ่น polymer เคลือบอยู่ด้านบนเพื่อใช้ในการช่วยขยายลายนิ้วมือให้ชัดเจนขึ้นแต่มีความเสียหายได้ง่าย เพราะเป็นเหมือนแผ่นยางง่ายต่อการเกิดรอยขีดข่วนจึงได้มีการพัฒนามาจนถึงปัจจุบันไม่มีการเคลือบ Polymer แล้วแต่การสแกนลายนิ้วมือยังคงมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย ในความเป็นจริงแล้วหัวอ่านที่เป็นแบบกระจกนั้นก็คือ ปริซึม โดยปัจจุบันไฟ LED ทีเป็นต้นกำเนิดแสงนั้นมีให้พบเห็นอยู่ด้วยกัน 3 สี ได้แก่ สีแดง สีเขียว และสีสุดท้ายสีน้ำเงิน

U.are.U

เป็นหัวอ่านที่ใช้แสง Optical ในการอ่านเช่นเดียวกัน แต่มีความละเอียดในการอ่านมากกว่า หัวอ่านชนิดอื่นๆ มีกระบวนการตรวจสอบลายนิ้วมือเพิ่มเติมมากว่าแบบ Optical จึงมีข้อผิดพลาดน้อยกว่า และอ่านลายนิ้วมือของบุคคลที่มีลายนิ้วมือที่ยากได้ดีส่วนใหญ่พบเห็นหัวอ่านชนิดนี้ตามร้านเช่าสินค้าต่าง ๆ หรือตามหน่วยงานราชการเพราะ หัวอ่านชนิดนี้ต้องใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์และต้องเขียนโปรแกรมขึ้นมาเพื่อนำหัวอ่านชนิดนี้ไปใช้งาน

Swipe Fingerprint Sensor

เป็นหัวอ่านที่ใช้การอ่านแบบคลื่นแม่เหล็ก ลักษณะการวางนิ้วต้องรูดนิ้วที่หัวอ่าน เพื่อทำการอ่านนิ้วมือ และต้องระมัดระวังในการอ่านด้วย เพราะต้องทำในตำแหน่งเดิมเพื่อให้สามารถอ่านได้และการรูดจะต้องไม่เร็วจนเกินไปไม่อย่างนั้นตัวหัวอ่านอาจอ่านลายนิ้วมือได้ไม่ครบ หรืออาจจะอ่านลายนิ้วมือไม่ได้ และ หัวอ่านชนิดนี้ไม่เหมาะนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีผู้ใช้เยอะ ๆ เราจึงพบเห็นหัวอ่านชนิดนี้มากับอุปกรณ์ มือถือ หรือ คอมพิวเตอร์แบบพกพาที่ผู้ใช้ไม่เกิน 5- 10 คนในการใช้งานสูงสุด

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่องใช้กับหลายบริษัทได้

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ 1 เครื่อง สามารถใช้ได้กับกี่บริษัทฯ หากเรามีบริษัทในเครือหลายบริษัทจะสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องเดียวกันได้ไหม? หรือต้องแยก 1 บริษัท 1 เครื่อง? เป็นคำถามที่เจอบ่อย ๆ วันนี้แอดมินจึงถือเอาประเด็นคำถามนี้มาเขียนเป็นบทความอธิบายให้ผู้ใช้งาน หรือผู้ที่กำลังมองหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือได้ทราบ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะยังไม่เข้าใจหลักการทำงาน การเก็บข้อมูล การเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวตนของบุคคล รวมไปถึงการคัดแยกพนักงานหรือผู้ใช้งานออกไปยังหน่วยงานต่าง ๆ replica patek philippe
หลักการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ การทำงานก็ไม่ได้ยุ่งยากหรือซับซ้อนอะไร ตัวเครื่องจะทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบเพื่อยืนยันตัวตน หากพบข้อมูลในระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือก็จะบันทึกเวลาที่สแกนเก็บไว้ในระบบ (บันทึกเวลาทำงาน) เมื่อเราต้องการข้อมูลหรือต้องการรายงานเราจะต้องนำข้อมูลที่เครื่องสแกนลายนิ้วมือบันทึกไว้ไปประมวลผลต่อในโปรแกรม premium time เมื่อนำรายการบันทึกจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้าสู่โปรแกรม premium time แล้ว โปรแกรม premium time ก็จะเป็นผู้คำนวณเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย โอที รวมถึงคำนวณเวลาตามกะการทำงานเองทั้งหมด ในการดาวน์โหลดข้อมูลจากเครื่องสแกนลายนิ้วมือมาที่โปรแกรม premium time สามารถทำได้ 2 วิธี คือ 1. ผ่าน usb flash drive 2.ผ่านสายแลนด์ ขึ้นอยู่กับว่าเครื่องที่เราใช้งานจะรองรับการเชื่อมต่อผ่านอะไรได้บ้าง

เมื่อทราบข้อมูลคร่าว ๆ ในหลักการทำงาน การประมวลผลของระบบเครื่องสแกนลายนิ้วมือแล้ว แอดมินจึงขอตอบคำถามตามหัวข้อบทความดังนี้ เราสามารถใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือเพียง 1 เครื่องกับกี่บริษัทก็ได้ ซึ่งเครื่องสแกนลายนิ้วมือจะไม่ทราบว่าพนักงานท่านดังกล่าวเป็นคนของบริษัทไหน เครื่องจะทราบเพียงแค่ รหัสพนักงาน ลายนิ้วมือหรือใบหน้า หากมีการสแกนผ่านเครื่องก็จะบันทึกเวลาไว้ ตัวเครื่องจะทำเพียงแค่นี้ ในส่วนการจำแนกพนักงานออกตามบริษัทจะเป็นหน้าที่ของโปรแกรม premium time ซึ่งเราจะสร้างกี่บริษัททำการก็ได้ในโปรแกรม เมื่อสร้างบริษัททำการเสร็จก็ให้โอนย้ายพนักงานแต่ละท่านเข้าสู่บริษัทนั้น ๆ เพียงแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อย

แก้ไขปัญหาเครื่องสแกนลายนิ้วมือสแกนยาก สแกนไม่ติด

ส่วนหนึ่งของผู้ใช้งานเครื่องสแกนลายนิ้วมือที่มีฟังก์ชั่นให้สามารถสแกนลายนิ้วมือได้ด้วย ซึ่งสำหรับบางประเภทธุรกิจเรามักได้ยินพนักงานพูดอยู่เสมอว่า "สแกนนิ้วไม่ติด" หรือ "สแกนยาก" สแกนแล้วสแกนอีกก็ยังไม่ติด แอดมินจึงเขียนบทความนี้ขึ้นเพื่อทำความเข้าใจกับผู้ดูแลเครื่องสแกนลายนิ้วมือหรือฝ่ายบุคคล เพื่อจะได้มีข้อมูลว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะอะไร เกิดขึ้นได้อย่างไร และจะแก้ไขปัญหายังไง? แอดมินเชื่อว่าการที่เรารู้เท่าทันเหตุการณ์ล่วงหน้าจะช่วยให้เราวางแผนเพื่อแก้ไขได้อย่างถูกวิธี

เครื่องสแกนลายนิ้วมือในยุคปัจจุบันหัวอ่านจะเป็นแบบคริสตัลหรือพูดง่าย ๆ คือหัวอ่านกระจก ซึ่งหัวอ่านแบบกระจกจะมีความทนทานสูง ทนต่อรอยขีดข่วน ทนต่อแรงกระแทกจากการวางนิ้ว ทนต่อการใช้งานหนัก ซึ่งแน่นอนว่าหัวอ่านของเครื่องสแกนลายนิ้วมือยุคนี้จะมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน แต่มันก็มีข้อเสียอยู่หนึ่งเรื่องก็คือหัวอ่านแบบกระจกจะอ่านนิ้วได้ละเอียดน้อยลง เพราะตัวหัวอ่านกระจกจะไม่มียางหรือโพลีเมอร์ที่สามารถฝังเข้าไปในลายนิ้วมือตอนเราสแกนนิ้วเหมือนเมือ 5 ปี 10 ปีที่แล้ว ดังนั้นการใช้หัวอ่านแบบกระจกจึงจำเป็นต้องต้องเรียนรู้วิธีการสแกนนิ้วที่ถูกต้อง การใช้งานที่ถูกวิธี ก็จะทำให้ปัญหาดังกล่าวหมดไป

เหตุที่สแกนนิ้วยาก สแกนไม่ติด ต้องสแกนกันหลาย ๆ ครั้งเกิดขึ้นจากหลายสาเหตุด้วยกันหลาย ๆ ส่วน แต่ส่วนใหญ่แล้วเกิดจากปัญหาหลัก ๆ 2 เรื่องด้วยกัน คือ

1.ตำแหน่งการวางนิ้วไม่ถูกต้อง เรื่องนี้ต้องย้อนไปตอนเราเก็บลายนิ้วมือเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือครั้งแรก ให้จำว่าเราวางนิ้วตำแหน่งใหน สูง กลาง ต่ำ เบียดไปทางซ้าย เบียดไปทางขวา เพราะตัวเครื่องสแกนนิ้วจะจดจำค่าการบันทึกนั้นไว้ เมื่อเรามาสแกนแล้วไม่ได้วางตำแหน่งใกล้เคียงของเดิมตามข้อมูลในฐานระบบจึงทำให้สแกนยาก สแกนไม่ติด สแกนหลาย ๆ รอบจึงจะได้นั้นเอง

2.นิ้วมือสกปรก มีฝุ่นเกาะตามร่องลายนิ้วมือ หรือมีคราบเปื่อน หรือนิ้วชื้นมีน้ำตามร่องลายนิ้วมือจะสแกนยาก เพราะหัวอ่านแบบกระจกไม่มีโพลีเมอร์ที่จะเข้าไปฝังตามร่องลายนิ้วมือ เมื่อร่องของลายนิ้วมือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ ทำให้การถ่ายภาพลายนิ้วมือไม่ชััด เมื่อภาพไม่ชัดระบบก็จะไม่สามารถนำไปประมวลผลเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลได้ ส่งผลให้สแกนยาก สแกนไม่ติด สแกนแล้วสแกนอีกหลาย ๆ รอบ

การแก้ไขปัญหาสแกนยาก สแกนไม่ติด ต้องสแกนแล้วสแกนอีกหลาย ๆ รอบ ?

วิธีแก้ไขปัญหานั้นง่ายมากเพียงแค่เราจะต้องบันทึกลายนิ้วมือตรงกลางนิ้ว และวางนิ้วตรงกลางหัวอ่านตอนเก็บลายนิ้วมือเข้าเครื่องสแกนลายนิ้วมือครั้งแรก ให้ทำความสะอาดนิ้วก่อนเก็บลายนิ้วมือจะช่วยให้เราได้ลายนิ้วมือที่คมชัด และหากพบกว่ามือเปื่อนสิ่งสกปรกให้ล้างทำความสะอาดและเช็ดมือให้แห้งก่อนการสแกนนิ้วเสมอ เพียงแค่นี้ก็จะช่วยให้เราสแกนนิ้วเข้าออกได้อย่างง่ายดาย

โดยสรุป หากเราเก็บลายนิ้วมือไว้คม ชัด และมีคุณภาพ จะช่วยให้การสแกนเข้าและออกง่ายขึ้น แต่สำหรับพนักงานที่มีลายนิ้วมือบางหรือไม่มีลายนิ้วมืออาจต้องใช้เป็นเครื่องสแกนใบหน้าหรือทาบบัตรแทน เครื่องสแกนลายนิ้วมือปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่สามารถรองรับพนักงานที่ลายนิ้วบางการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ที่มีอายุการใช้งานประมาณ 5-7 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะการใช้งานและการบำรุงรักษาตัวเครื่อง หากเราติดตั้ง เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ถูกต้องและมีการบำรุงรักษาถูกวิธี แน่นอนว่าอายุการใช้งานของตัวเครื่องก็จะยาวนานยิ่งขึ้น... ครั้งนี้เราจะมาแนะนำวิธีการบำรุงรักษา เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ให้สามารถใช้งานได้แบบยาว ๆ ด้วยวิธีง่าย ๆ เพียงไม่กี่ขั้นตอนดังต่อไป

การติดตั้ง

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับภายในอาคาร หรือin door หากต้องการติดตั้งไว้ภายนอกอาคารหรือ out door จำเป็นจะต้องมีกล่องกันน้ำเพื่อป้องกันตัวเครื่องโดนน้ำ และจะต้องติดตั้งในพื้นที่ที่หลีกเลี่ยงการปะทะกับแสงแดดโดยตรง เนื่องจากหัวอ่านลายนิ้วมือหรือกล้องที่ใช้ในการสแกนใบหน้าไวต่อแสงมาก หากเจอแสงส่องเข้าไปที่หัวอ่านหรือกล้องโดยตรงจะมีผลต่อการสแกนเข้าและออกอย่างแน่นอน ให้เราลองนึกถึงการถ่ายภาพย้อนแสง ตัวเครื่องก็จะทำงานหนักขึ้นเพื่อประมวลผลนั้นเอง

เมื่อเรารู้แล้วว่า เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ควรติดตั้งไว้ตรงไหน ติดตั้งอย่างไรเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกับแสงแดด ต่อมาก็เข้าสู่กระบวนการใช้งาน ในการสแกนลายนิ้วมือที่ถูกวิธี เราเพียงใช้นิ้วที่สะอาดสัมผัสไปที่หัวอ่านเบา ๆ ไม่ต้องบี้ ไม่ต้องเค้น ไม่ต้องกดแรง ๆ เพียงแค่วางนิ้วเบา ๆ ตัวเครื่องก็จะประมวลผลทันที แม้ว่าหัวอ่านของ เครื่องสแกนลายนิ้วมือ จะผลิตมาจากคริสตัลหรือกระจกทนต่อรอยขีดข่วน แต่การกดแรง ๆ การกระแทกบ่อย ๆ ก็อาจส่งผลในระยะยาวได้เช่นกัน

การติดตั้งถูกต้อง ใช้งานได้อย่างถูกวิธี

เราก็มาทราบกันต่อในส่วนการบำรุงรักษาเครื่องสแกนลายนิ้วมือ ที่เราใช้งานอยู่ เพื่อยืดอายุ เพื่อคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ ซึ่งในการบำรุงรักษาจะแยกออกเป็น

60


เช่าคอนโด คอนโดให้เช่า คอนโดปล่อยเช่า จุฬา

เป็นทำเลทองที่ได้รับความสนใจตลอดกาลจริงๆ นับวันราคายิ่งพุ่งไม่มีตก สำหรับผู้ปกครองที่หาที่พักอาศัยให้กับลูกหลานที่กำลังจะศึกษามหาวิทยาลัยจุฬา หรือโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา คงมองหาที่อยู่อาศัยดีๆ ให้ ซึ่งในความเป็นจริงแล้วก็มีหอพักและอพาร์ทเมนต์มากมายให้เช่าในละแวกนี้ แต่การอยู่อาศัยขณะศึกษาก็ถือว่าเป็นการอาศัยระยะยาวเหมือนกัน ที่ต้องใช้เวลา 3-4 ปีขึ้นไป จะเสียค่าเช่าไปไม่ใช่น้อย
 
ดังนั้นการหาคอนโดดีๆ และราคาที่ถูก ก็แสนจะยาก นานขนาดนี้ก็คงจะน่าเสียดาย และการเช่าคอนโด ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้ปกครองกำลังมองหาเช่นกัน ทั้งในด้านความสะดวกสบายต่างๆ ในราคาที่เหมาะสม ทำเลพญาไท-ราชเทวี-สยาม-สามย่าน นี้คือสวรรค์ของนักเรียนนักศึกษาครับ เป็นทำเลที่น่าอยู่ที่สุดเพราะสะดวก มีทุกอย่างครบ ไม่ไกลจากศูนย์กลางของกรุงเทพ และห้ามสรรพสินค้ามากมาย เช่น มาบุญครอง สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน สวนลุมพินี
เซนทรัลเวิล ด้านหลังจุฬา ฝั่งสนามจุ๊บ ก็มี ตลาดสามย่าน  และ I'm Park
 


แถมยังปลอดภัยอีกด้วย พื้นที่บริเวณนี้คือแหล่ง Lifestyle Education ที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯอย่างแท้จริง และการเดินทางที่แสนจะง่ายเมื่อมีโครงการรถไฟฟ้าต่างๆ รอบด้าน  เป็นจำนวนมาก เช่น BTS ราชดำริ , BTS ราชเทวี ,MRT หัวลำโพง MRT สามย่าน ศูนย์การค้าหลากหลายแห่ง สวนลุมพินี สถานีรถไฟหัวลำโพง โรงพยาบาลชั้นนำมากมาย การซื้อคอนโดหรือเลือกเช่าคอนโดให้ลูกหลาน ต้องเลือกทำเลที่่อยู่ในสภาพแวดล้อมปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวก โดยเฉพาะห้องอ่านหนังสือสำคัญกับนักเรียนนักศึกษามาก เพราะเป็นพื้นที่เอาไว้ติวหนังสือ นัดทำงานกลุ่มกับเพื่อน

10 คอนโดให้เช่าแถวจุฬา

1. ระเบียงจามจุรี อาคาร 1 [CU Terrace Building 1]
2. ไอดีโอ คิว จุฬา-สามย่าน [Ideo Q Chula-Samyan]
3. แอชตัน จุฬา-สีลม [Ashton Chula-Silom]
4. เดอะบางกอก ถนนทรัพย์ อาคาร B [The Bangkok Thanon Sub Building B]
5. 185 ราชดำริ [185 Rajadamri]
6. วิช แอท สามย่าน [Wish @Sam-yan]
7. บ้านสมถวิล ราชดำริ (Baan Somthavil Ratchadamri)
8. ไซมิส สุรวงศ์ [Siamese Surawong]
9. เดอะ ซี้ด เมมโมรี่ สยาม อาคาร B [The Seed Memories Siam Building B]
10. กรีนพอยท์ สีลม [Green Point Silom]
ปัจจัยในการในการตัดสินใจเลือกเช่าคอนโดที่เหมาะสม

1. เดินทางสะดวก ใกล้ที่ทำงาน และใกล้รถไฟฟ้า
2. ราคาค่าเช่าเหมาะสมกับทำเลที่ตั้ง
3. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ครบครัน
4. สะท้อนถึงความเป็นตัวตน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย

รูปแบบการเช่าคอนโดในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงตามวิถีชีวิต ซึ่งแบ่งออกเป็นหลัก ๆ ดังนี้

1. เช่าคอนโด 1 เดือน – ซึ่งการเช่าคอนโดลักษณะนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาติ นักท่องเที่ยว หรือ ผู้ที่จำเป็นต้องมาทำงานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
2. เช่าคอนโด 3 เดือน – ซึ่งการเช่าคอนโดลักษณะนี้ เหมาะสำหรับ นักศึกษาฝึกงาน หรือ ผู้ที่ต้องการทดลองอยู่ก่อนซื้อคอนโด/เช่าระยะยาว หรือ ผู้ที่จำเป็นต้องมาทำงานในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ
3. เช่าคอนโด 6 เดือน – ซึ่งการเช่าคอนโดลักษณะนี้ เหมาะสำหรับ นักศึกษาฝึกงาน หรือ ผู้ที่ต้องการทดลองอยู่ก่อนซื้อคอนโด/เช่าระยะยาว
4. เช่าคอนโด ประกัน 1 เดือน – ซึ่งการเช่าคอนโดลักษณะนี้ เหมาะสำหรับ ผู้ที่อยากอยู่คอนโด แต่อาจจะยังไม่มีเงินก้อนในการจ่ายค่าประกันคอนโดแบบเดิม (2 เดือน)
5. เช่าคอนโด เลี้ยงสัตว์ได้ – ซึ่งการเช่าคอนโดลักษณะนี้ เหมาะสำหรับ กลุ่มพิเศษที่มีความรักสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ แต่ในขณะเดียวกันก็อยากได้สิ่งอำนวยความสะดวกของคอนโด และเดินทางสะดวก

Condothai คือ เป็นเว็บไซต์ที่พัฒนาขึ้นเพื่อที่ช่วยให้ ซื้อ-ขาย-เช่า คอนโดมิเนียมได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยมีทีมงานมืออาชีพ ปลอดภัย มีมาตรฐาน และเห็นภาพห้องจริงแบบ 360◦

จุดเด่นของ Condothai

• สามารถเช่าคอนโดระยะสั้น 1 เดือน 3 เดือน และ 6 เดือนได้
• Call Center TH/ENG บริการตลอด 24 ชม.
• หาคอนโดที่ต้องการได้ด้วย Location Base

สนใจ เช่าคอนโด จุฬา ลองมาคุยกันคะ

หน้า: 1 [2] 3 4