กรุณาโพสต์ให้ตรงหมวดหมู่ หากโพสต์ผิด จะถูกลบโพสต์

Registration Agreement

ข้อตกลงในการลงประกาศ
 
1. ผู้ใช้บริการตกลงและรับทราบว่า สินค้า และ/หรือบริการ ตลอดจนเนื้อหาในเว็บไซต์ถูกจัดเตรียมขึ้นโดยเจ้าของข้อมูลเท่านั้น ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณ และความระมัดระวังในการติดต่อ ซื้อ ขาย หรือกระทำธุรกรรมอื่นใดผ่านเว็บไซต์นี้ ทั้งนี้ทางเว็บไซด์ไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสินค้า และ/หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ โดยเจ้าของข้อมูลจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการเองทั้งสิ้น

2. การลงประกาศใน Car-today.com นี้ ผู้ประกาศจะต้องใส่ข้อมูลให้ถูกต้องและเป็นจริง และสามารถตรวจสอบได้  

3. ห้ามลงประกาศขายอวัยวะ , อาวุธปืน , ของผิดกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้งของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกชนิด

4. ห้ามลงประกาศขายสินค้าประเภทอาหารและยาที่ไม่ได้รับการรับรองจาก อ.ย.

5. ห้ามลงประกาศขายสินค้าลามกอนาจาร รวมทั้งประกาศที่แสดงรูปภาพที่แสดงออกถึงความลามกอนาจาร

6. ห้ามลงประกาศที่มีลักษณะโฆษณาชวนเชื่อ หรือ การสมัครหาเงินทางอินเทอร์เน็ตแบบกรอกแบบสอบถาม หรือ บอกกระจายสมาชิก

7. ห้ามลงประกาศที่มีการเสนอข้อมูล โดยมีเจตนากลั่นแกล้งผู้อื่น

8. ห้ามลงประกาศที่ใช้ถ้อยคำที่ไม่สุภาพหยาบคายหรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นในการลงประกาศ

หากตรวจสอบและพบว่ามีการลงประกาศที่ละเมิดข้อตกลงดังกล่าวข้างต้น หรือมีผู้แจ้งมากับทางเว็บไซด์ ว่าท่านละเมิดข้อตกลง ซึ่งตรวจสอบแล้ว ปรากฎว่าละเมิดข้อตกลงจริงตามได้รับแจ้ง ทางเว็บไซด์ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลการการลงประกาศของท่าน