Registration Agreement

ขอความร่วมมือสมาชิกทุกท่านกรุณาอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
ข้อกำหนดในการลงประกาศฟรี
1. ห้ามลงประกาศสินค้าผิดกฏหมายทุกชนิด
2. ห้ามลงประกาศที่เกี่ยวข้องกับการพนันทุกชนิด
3. ห้ามลงประกาศซ้ำ ๆ ให้ใช้การเข้าไปคอมเม้นต์แทนการโพสต์ซ้ำๆ
4. ลงประกาศให้ตรงกับหมวดหมู่