ต้นกล้าชัยโยใจดี ลงทะเบียนแปลงรับค่าลงทะเบียน พร้อมส่วนเพิ่มค่าไม้

  • 2 ตอบ
  • 390 อ่าน
ต้นกล้าชัยโยใจดี ลงทะเบียนแปลงรับค่าลงทะเบียน พร้อมส่วนเพิ่มค่าไม้
เจ้าของแปลงไม้ เมื่อนำเอกสารมาลงทะเบียนแปลงปลูกไม้กับเราจะได้รับ ค่าลงทะเบียน ไร่ละ 100 บาท และได้รับเพิ่มอีกไร่ละ 100 บาท เมื่อตัดไม้ในแปลงนั้นมาขายให้แก่เรา

 พร้อมกล้าราคาพิเศาเดือนกันยายนนี้อีกเช่นเช่น ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย ต้นละ 3 บาท ปลูกง่าย กำไรงาม
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ชัยโย สาขาใกล้บ้าน หรือโทร 1735

      ต้นกระดาษของเราได้วิจัยและพัฒนา ศึกษาค้นคว้าจนได้ ต้นกระดาษพันธุ์ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าการลงทุน และสามารถนำมาปลูกในผืนดินรกร้างที่ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทยจนเป็นยอมรับในสังคม ไทย และกลายมาเป็นธุรกิจต้นกระดาษ ต้นกล้าชัยโย ในปัจจุบัน
      เกษตรกรไทย สามารถปลูกต้นกระดาษควบคู่กับพืชเกษตรอื่น โดยใช้เวลาว่างจาก การปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษ (woodchip) ที่มีคุณภาพสูงดีเหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพสูง และ ยังนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกมาก เช่น อุตสาหกรรมไม้แปรรูปเพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติ และต้นพลังงานใช้เป็นเชื้อเพลิงในธุรกิจพลังงานอีกด้วย

 ติดต่อ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
สายด่วนโทร : 1735
http://www.saaa.co.th , http://www.facebook.com/shaiyotripleagroup, https://www.facebook.com/shaiyotrees

*ราคาแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ราคาโปรโมชั่นตามสภาพสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่สาขา

ต้นกล้าชัยโย,ต้นกระดาษ,ต้นพลังงาน,ปลูกต้นกระดาษ,รับซื้อไม้,ไม้สับ,ชิ้นไม้สับ,ไม้, woodchip

ต้นกล้าชัยโยใจดี ลงทะเบียนแปลงรับค่าลงทะเบียน พร้อมส่วนเพิ่มค่าไม้

       เจ้าของแปลงไม้ เมื่อนำเอกสารมาลงทะเบียนแปลงปลูกไม้กับเราจะได้รับ ค่าลงทะเบียน ไร่ละ 100 บาท และได้รับเพิ่มอีกไร่ละ 100 บาท เมื่อตัดไม้ในแปลงนั้นมาขายให้แก่เรา
       พร้อมกล้าราคาพิเศาเดือนกันยายนนี้อีกเช่นเช่น ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย ต้นละ 3 บาท ปลูกง่าย กำไรงาม
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ชัยโย สาขาใกล้บ้าน หรือโทร 1735


       ต้นกระดาษของเราได้วิจัยและพัฒนา ศึกษาค้นคว้าจนได้ ต้นกระดาษพันธุ์ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าการลงทุน และสามารถนำมาปลูกในผืนดินรกร้างที่ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย
จนเป็นยอมรับในสังคม ไทย และกลายมาเป็นธุรกิจต้นกระดาษ ต้นกล้าชัยโย ในปัจจุบัน
       เกษตรกรไทย สามารถปลูกต้นกระดาษควบคู่กับพืชเกษตรอื่น โดยใช้เวลาว่างจาก การปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูงดีเหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพสูง และ ยังนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกมาก เช่น อุตสาหกรรมไม้แปรรูปเพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติ และต้นพลังงานใช้เป็นเชื้อเพลิงในธุรกิจพลังงานอีกด้วย

ติดต่อ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
สายด่วนโทร : 1735
http://www.saaa.co.th , http://www.facebook.com/shaiyotripleagroup, https://www.facebook.com/shaiyotrees

*ราคาแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ราคาโปรโมชั่นตามสภาพสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่สาขา

ต้นกล้าชัยโย,ต้นกระดาษ,ต้นพลังงาน,ปลูกต้นกระดาษ,รับซื้อไม้,ไม้สับ,ชิ้นไม้สับ,ไม้, woodchip

ต้นกล้าชัยโยใจดี ลงทะเบียนแปลงรับค่าลงทะเบียน พร้อมส่วนเพิ่มค่าไม้

       เจ้าของแปลงไม้ เมื่อนำเอกสารมาลงทะเบียนแปลงปลูกไม้กับเราจะได้รับ ค่าลงทะเบียน ไร่ละ 100 บาท และได้รับเพิ่มอีกไร่ละ 100 บาท เมื่อตัดไม้ในแปลงนั้นมาขายให้แก่เรา
       พร้อมกล้าราคาพิเศาเดือนกันยายนนี้อีกเช่นเช่น ต้นกระดาษพันธุ์ดี ต้นกล้าชัยโย ต้นละ 3 บาท ปลูกง่าย กำไรงาม
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ชัยโย สาขาใกล้บ้าน หรือโทร 1735


       ต้นกระดาษของเราได้วิจัยและพัฒนา ศึกษาค้นคว้าจนได้ ต้นกระดาษพันธุ์ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตที่คุ้มค่าการลงทุน และสามารถนำมาปลูกในผืนดินรกร้างที่ไม่สามารถปลูกพืชชนิดอื่นได้ สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้เกษตรกรไทย
จนเป็นยอมรับในสังคม ไทย และกลายมาเป็นธุรกิจต้นกระดาษ ต้นกล้าชัยโย ในปัจจุบัน
       เกษตรกรไทย สามารถปลูกต้นกระดาษควบคู่กับพืชเกษตรอื่น โดยใช้เวลาว่างจาก การปลูกพืชตามฤดูกาลในแต่ละปี เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร และยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษที่มีคุณภาพสูงดีเหมาะกับการผลิตกระดาษคุณภาพสูง และ ยังนำไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้อีกมาก เช่น อุตสาหกรรมไม้แปรรูปเพื่อทดแทนไม้ธรรมชาติ และต้นพลังงานใช้เป็นเชื้อเพลิงในธุรกิจพลังงานอีกด้วย

ติดต่อ กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
สายด่วนโทร : 1735
http://www.saaa.co.th , http://www.facebook.com/shaiyotripleagroup, https://www.facebook.com/shaiyotrees

*ราคาแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน ราคาโปรโมชั่นตามสภาพสินค้า สอบถามเจ้าหน้าที่สาขา

ต้นกล้าชัยโย,ต้นกระดาษ,ต้นพลังงาน,ปลูกต้นกระดาษ,รับซื้อไม้,ไม้สับ,ชิ้นไม้สับ,ไม้, woodchip