ขาย ซีดี audiophile เพราะๆ บันทึกเยี่ยม สำหรับนักเล่นเครื่องเสียง hiend

 • 221 ตอบ
 • 14315 อ่าน
*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 09/01/20

1.  PURIST AUDIO DESIGN

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 13/01/20

1. TINY ISLAND

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 15/01/20

1. Isle of dream

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 17/01/20

1. THE SHEFFILED JAZZ EXPERIENCE

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ  20/01/20

1. TERESA TENG FOREVER

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 23/01/20


1.  BEST AUDIOPHILE VOICE 3

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 27/01/20

1. BEST AUDIOPHILE VOCIE 5

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 29/01/20

1. SARA K.

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 11/02/20

1. BEST AUDIOPHILE VOICE 3

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 14/02/20

1. SARA K

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 20/02/20

1. TERESA TENG FOREVER

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 24/02/20

1. LESLEY

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 27/02/20

1. MOON LIVE WOOD

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 02/03/20

1. TEST TRACK01

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 10/03/20

1. STACEY KENT ( THE BOY NEXT DOOR )

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ  12/03/20

1. STAR TRACK

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 23/03/20

1. PARADISE CAFE

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 31/03/20

1.LESLEY

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 01/04/20

1. THE SERET ISLAND

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 02/04/20

1.THE VULTURE

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 07/04/20

1. GIVE AND TAKE

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 9/04/20

1. USHER

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ  15/04/20

1. BELAFONTE

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ  15/04/20

1. BELAFONTE

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 07/05/20

1. SUSAN WONG (NIGHT AT MOVIE )

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 13/05/20

1. LESLEY

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 27/05/20

1. BEST AUDIOPHILE VOICE 4

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 01/06/20

1. LESLEY

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 09/06/20

1. ANTIPHONE BLUE

*

oasleg

 • ***
 • 222
  • ดูรายละเอียด
แผ่นแนะนำ 10/06/20

1. THE POETRY OF SEA