[pdf อ่านสอบ] เตรียมสอบ นวก วัฒนธรรมปฏิบัติการ 62 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

  • 0 ตอบ
  • 284 อ่าน
แนวข้อสอบ
นักวิชาการวัฒธรรมปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
แบบไฟล์ PDF ส่งด่วน 1-30 นาที เนื้อหาอัพเดต ฉบับใหม่ พ.ค. 62 รับ 150 อัตรา สังกัดกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

 
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย นักวิชาการวัฒธรรมปฏิบัติการ ฉบับใหม่ พ.ค. 62 รอบ 150 อัตรา อัพเดตเนื้อหาแล้วเรียบร้อยตามประกาศสอบ ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ รับ 150 อัตรา ป.ตรีทุกสาขา สามารถดุรายละเอียดเนื้อหา และตัวอย่างหน้าสารบัญด้านล่าง
 
สารบัญเนื้อหา แนวข้อสอบ นักวิชาการวัฒธรรมปฏิบัติการ [2562]
– ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
– ความรู้เกี่ยวกับการวางแผน การประสานงาน และการบริหารจัดการองค์กร
– การจัดองค์การ
– แนวข้อสอบการจัดทำแผนงานโครงการ
– ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และศาสนพิธี
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี และศาสนพิธี
– ความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพ
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับพิธีการศพ
– ความรู้เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
– แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับงานด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
– ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรม
– แนวข้อสอบภารกิจกระทรวงวัฒนธรรม
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
– สรุปสาระสำคัญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553]
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– สรุปสาระสำคัญพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562
– ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
– เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
– ไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการแต่งกาย และ ตัวอย่างสคริปคำตอบ การสอบสัมภาษณ์เข้างานราชการ
 
สอบถาม/สั่งซื้อ Line ID : @sheetstore
คลิกเพิ่มเพื่อนอัตโนมัติ >> https://line.me/R/ti/p/%40ruj0502k
 
สั่งซื้อทางเว็บไซต์ นักวิชาการวัฒธรรมปฏิบัติการ 2562

รูปแบบการสั่งซื้อ
– ไฟล์ PDF เล่มละ 395 บาท (จัดส่งทางอีเมล์) ได้รับภายใน 1-30 นาที
– หนังสือ (โอนเงิน) เล่มละ 585 บาท ส่งฟรี Kerry Express
– หนังสือ (เก็บเงินปลายทาง Kerry) ค่าธรรมเนียมปลายทาง 20 บาท รวมเป็น 605 บาท
 
– ปรับปรุงเนื้อหาล่าสุดตรงตามประกาศสอบ
– กระชับ ตรงประเด็น ครบจบในเล่มเดียว
– สรุปสาระสำคัญ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลย
– มีสารบัญเนื้อหา พร้อมเลขหน้า
– มีทั้งไฟล์ PDF และ แบบเล่มหนังสือ
– ฟรีไฟล์เสียง MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
 
ตัวอย่างหน้าสารบัญ 
 

Tags : นักวิชาการวัฒนธรรม,นักวินักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ,กระทรวงวัฒนธรรม