เยี่ยมชมปราสาทเก่าแก่ ช้อปปิ้งย่านดัง แช่น้ำแร่ธรรมชาติ ONSEN

  • 0 ตอบ
  • 544 อ่าน
ทัวร์ญี่ปุ่น
www.easyworldholiday.com

เที่ยวเมืองหลวงเก่าสัมผัสวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่เมืองเกียวโตนารา [วัดคิโยมิสึ, วัดคินคาคุจิ]
เที่ยวหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะพร้อมบรรยากาศประทับใจไม่รู้ลืม   
เที่ยวชมปราสาทที่มีความสวยงามติด 1 ใน 10 ของประเทศญี่ปุ่น ณ ปราสาทมัตสึโมโต้                 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมที่วัดอาซากุสะ
ช้อปปิ้งอย่างจุใจในแหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง อาทิ ชินจุกุ
 สัมผัสการอาบน้ำแร่ธรรมชาติแบบญี่ปุ่น (Onsen)
เดินทางตลอดเดือนมิถุนายน 2557
โทร.02-675-8450