จุดเริ่มต้นของ April Fools Day วันโกหกของคนทั้งโลก ที่ตอนนี้เป็นที่นิยมกันมาก

  • 0 ตอบ
  • 30 อ่าน
*

Shopd2

  • ****
  • 345
    • ดูรายละเอียด
April Fools Day หรือวันโกหก ตรงกับวันที่ 1 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่หลาย ๆ ประเทศทั่วโลกใช้อำใช้แกล้งกัน ในประเทศไทยเองก็มีการนำวันนี้มาเล่นกัน จุดเริ่มต้นจริง ๆ ของวัน April Fools Day เริ่มมีมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่ 16 ตามบันทึกโบราณต้นกำเนิดของวัน April Fools Day หรือวันเมษาหน้าโง่ เกิดขึ้นใกล้เคียงกับเทศกาลใหญ่ของโรมัน เทศกาลฮิลาเรีย มันจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 25 มีนาคม และยังมีหลักฐานบ้างส่วนพบว่าในยุโรปยุคกลางมีการจัดขึ้นในวันที่ 28 ธันวาคม วันเมษาคนโง่นั้นมีความเชื่องโยงกับความเขลาที่เก่าแก่ที่สุดจากบันทึกโบราณเกี่ยวกับตำนานแคนเตอร์บรี ของซอเซอร์ในปี ค.ศ.1392 ตำนานมีการกล่าวถึงว่าสมัยนั้นมีการเขียนบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับตำนานแม่ชีและพระ มีการทำสำเนาเอาไว้มากมายแต่ด้วยผ่านมาหลายช่วงหลายสมัยทำให้เนื้อหามีการขาดหายและเขียนผิดไปบ้างจากเดิมที่เขียนไว้ถึง 32 วันหลังเดือนเมษายนนั้นคือวันที่ 2 พฤษภาคมแต่ถูกทำสำเนาผิดไปกลายเป็นวันที่ 1 เมษายนกลายเป็นวันที่คนในสมัยใหม่ยึดเป็นวัน April Fools Day แทน และย้อนกลับไปในสมัยศตวรรษที่ 19 ชุดคำพูด โกหกนั้นเป็นที่ชื่นชอบนำมาแกล้งอำกันเช่น อาจารย์อำนักเรียนว่า ดูโน่นสิ ฝูงห่าน และชี้นิ้วไปบนฟ้า และถ้าหลงกลเชื่อคนแกล้งก็จะพูดว่า April Fools เป็นต้น และจากการคัดลอกที่ผิดจนกลายเป็นว่าวัน April Fools Day คือวันที่ 1 เมษายน มีการต่อยอดส่งต่อวัฒนธรรมการแกล้งโกหกกันในวันที่ 1 เมษายนของทุกปี การเล่นนี้ได้มีกระจายไปสู่ประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกรวมมาถึงประเทศไทยของเราก็ได้รับวัฒนธรรมการเล่น April Fools Day มาด้วย การเล่นวันโกหกนั้น หัวใจสำคัญของ April Fools Day คือความตลก การโกหกกัน แกล้งกัน อำกัน ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ว่ามันจะไม่อันตรายต่อคนอื่น ไม่สร้างความเดือดร้อน และสำคัญที่สุดต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องความเป็นความตาย  การเล่นเพื่อให้คนที่โดดขำด้วยก็ถือว่าสำคัญเพราะถ้าท่านเล่นแรงไปอาจะเกิดการเข้าใจผิดกับคนที่โดนแกล้งได้และนี้คือวัน โกหก หรือ วันเมษาหน้าโง่ ที่จะจัดทุกวันที่ 1 เมษายนของทุกปีเป็นวัฒนธรรมการเล่น การแกล้งกันของเพื่อน ๆ สำหรับใครที่เล่นก็อย่าลืมเฉลยด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดกันนะทุกคน