หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานสีเขียว

  • 0 ตอบ
  • 628 อ่าน
หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานสีเขียว
« เมื่อ: กันยายน 19, 2014, 02:29:29 PM »
หญ้าเนเปียร์ พืชพลังงานสีเขียว

      ประเทศไทยมีแผนนโยบายพลังงานที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนการการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น โดยต้องการลดการพึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล ที่ลดน้อยลงเรื่อย ๆ โดยเมื่อต้นปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  ได้ทำโครงการนำร่องส่งเสริมเกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกหญ้าเนเปียร์  เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น
      หญ้าเนเปียร์ ก่อนหน้านี้นิยมปลูกเพื่อเป็นอาหารสัตว์ ปัจจุบันนิยมปลูกเพื่อใช้เป็นพืชพลังงานมากขึ้น เป็นพลังงานทางเลือกหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทที่ทุกคนสนใจเพิ่มขึ้น เป็นพืชพลังงานที่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของพลังงานทดแทนที่เป็นพลังงานสะอาดได้ดีอีกด้วย
หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 เป็นพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง เช่น โค กระบือ ช้าง แพะ และแกะ หญ้าพันธุ์นี้โตเร็ว ลำต้นสูง และมีลำต้นที่อ่อน ใบไม่คมไม่มีขน ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีผลผลิตตลอดทั้งปี ทนแล้งได้ดี เก็บเกี่ยวง่าย สามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 5 – 6 ครั้ง โดยปลูกครั้งเดียวสามารถเก็บเกี่ยวได้นานถึง 6 -7 ปี ใช้เงินลงทุนต่อไร่ต่อปีน้อย และให้รายได้ต่อปีสูงกว่าข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง
ตารางแสดงพื้นที่เพาะปลูกและกําไรสุทธิของข้าวและพืชไร่ที่มีศักยภาพ
        จากตารางทำให้เห็นตัวเลขรายได้ที่ชัดเจนว่าเนเปียร์มีศักยภาพเพียงพอ และมีความคุ้มทุนแก่เกษตรกรที่จะหันมาให้ความสำคัญกับหญ้าเนเปียร์อย่างแน่นอน
สนใจปลูกหรือต้องการขายพืชพลังงาน ติดต่อได้ที่ คุณธานี 092-169-9616 : thanee_c@saaa.co.th
https://www.facebook.com/energycrops